Spring til indhold

Er du bekymret for en medborger?

Hvis du er bekymret for et familiemedlem, en ven, nabo eller andre, som ikke selv kan bede om hjælp, så kontakt Udsatteteamet i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kontakt vores opsøgende medarbejdere, hvis du er bekymret for én i din omgangskreds, en nabo, eller andre, som ikke selv kan bede om hjælp. Det kunne fx være på grund af psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale årsager. Vi har medarbejdere, som opsøger socialt udsatte borgere, hvis de har brug for hjælp. Indsatsen består primært i at tilbyde råd og vejledning.

Hjælp i borgerens eget hjem - på borgerens præmisser

Når Udsatteteamet modtager en henvendelse om en borger, vil det første skridt være at forsøge at etablere kontakt. Hvis dette ikke synes muligt umiddelbart, undersøger vi om der er kontakt til andre kommunale eller regionale tilbud. Når der er etableret en kontakt, afklares behovet og ønsket om hjælp for at bryde isolationen. Hjælpen gives primært i borgerens eget hjem og på borgerens egne præmisser.

 

Udsatteteamet kan hjælpe med akutte boligmæssige og sociale problemer, kontakt til andre kommunale/regionale tilbud, diverse behandlingstilbud, netværk, etc. Vi har altid et stort fokus på Housing First.

 

Udsatteteamet - samarbejde på tværs 

Udsatteteamet er et supplement til de øvrige kommunale tilbud til personer med udfordringer som sindslidelse, misbrug eller hjemløshed og skal dermed ikke erstatte de øvrige tilbud eller deres faglige indhold. Udsatteteamet samarbejder med boligforeninger, politi, sagsbehandlere, gadesygeplejersker, naboer, pårørende, sundhedsvæsenet og flere andre for at finde de borgere, der har behov for hjælp og støtte. 

Du kan altid rette henvendelse til Udsatteteamet, hvis du er bekymret for en borger, der måske har behov for hjælp. Hvis der er tale om en ældre borger over 67 år, kan du kontakte Team Opsøgende Ældre.

 

Lovgivning

Lov om social service § 99; Kommunen er forpligtet til at tilbyde en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med stofbrug eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 
 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen