Spring til indhold

Hvilke arbejdsopgaver kan jeg tage

For at bruge dit sociale frikort skal arbejdet være et helt ordinært arbejde på markedsvilkår. Det må ikke være et løntilskudsjob eller lønnet praktik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Der kan fx være pakkeopgaver, pedelarbejde, rengøringsarbejde, leveringsopgaver, bortskaffelse af affald, arkivering, gartneriarbejde, printopgaver, postafhentning, oprydning, vanding af blomster, sæsonhjælp osv.

Lønniveauet aftales mellem dig og din arbejdsgiver, og du er omfattet af de almindelige rettigheder som andre lønmodtagere. Dvs. din arbejdsgiver skal leve op til samme lovkrav ved ansættelse, som der i øvrigt gælder for andre personer, som ikke er en del af det sociale frikort.

Du kan bruge dit sociale frikort hos både private og offentlige virksomheder og organisationer.
Arbejde udført for privatpersoner eller i egen virksomhed tæller ikke med.

Bemærk at det er frivilligt for din arbejdsgiver, om han/hun ønsker at benytte ordningen med det sociale frikort. Det vil sige, at din skattefrihed og friholdelse fra fradrag i offentlige forsørgelsesydelser for dig med et socialt frikort er betinget af, at din arbejdsgiver er indstillet på at indberette din løn via it-systemet: www.socialtfrikort.dk

 

Hvor finder jeg opgaver?

  • Brug jobnet.dk og sørg for, at dit cv er opdateret med din erfaring og kompetencer.
  • Søg f.eks. på ”Hotjob” på jobnet.dk, og du får vist job, der ikke kræver specifikke kompetencer (såsom serveringspersonale, budtransport, pakkerimedarbejder mv.).
  • Brug dit netværk (familie, venner og bekendte) i jagten på job.
  • Søg uopfordret – også tidsbegrænsede stillinger. Mange job, herunder deltidsstillinger bliver ikke annonceret. Vær opmærksom på, at der også er mange sæsonjob inden for f.eks. gartneri, frugtavl, skovbrug, restaurant mm.
  • Deltag i jobcentrets jobarrangementer.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen