Spring til indhold

Socialt frikort

Det sociale frikort skal give borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder uden at indtægten modregnes i forsørgelsesydelser.

Det sociale frikort giver udsatte borgere mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage med arbejdskraft og opleve værdi i hverdagen. Borgerne får mulighed for at udføre ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder eller offentlige myndigheder, uden at indtægten modregnes i ydelser fra det offentlige som fx kontanthjælp.

 

Har I opgaver i virksomheden, der ikke bliver løst i det daglige?

Så er det måske løsningen at oprette jobs til borgere med et socialt frikort. Det kan fx foregå ved, at medarbejderen løfter en enkeltstående arbejdsopgave eller indgår aftale om få ordinære timer om ugen.

 

Hvad får I som virksomhed ud af at ansætte en medarbejder med et socialt frikort?

Det at ansætte en medarbejder med et socialt frikort, som typisk kommer fra en noget anden hverdag, kan være med til at tilføre energi og give nye perspektiver. Konkret kan det være med til at styrke jeres CSR-regnskab ved at udvise et socialt ansvar og være med til at løfte sociale problemer i lokalsamfundet. I kan tilmed synliggøre det ved at anvende det sociale frikorts logo enten fysisk eller digitalt.

 

Det sociale frikort er en forsøgsordning, som gælder frem til 31. december 2024

Folketinget vedtog i 2018 loven om forsøg med et socialt frikort. Loven gav - i første omgang i en forsøgsperiode fra 2019-20 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Ordningen er blevet forlænget, så den fortsat gælder fra den 1. juli 2023 frem til og med den 31. december 2024.

 

Alle, der i dag har et socialt frikort, vil automatisk få det videreført.

 

Hvordan indberetter virksomheden løn?

Som virksomhed skal I være opmærksomme på, at løn, der udbetales til personer med socialt frikort, ikke skal indberettes til indkomstregistret eller skattemyndighederne. Lønnen meldes ind via en simpel it-løsning på socialtfrikort.dk, hvor følgende registreres:

  • Ansættelsesperiode
  • Udbetalte beløb ifm. et socialt frikort
  • Kontaktperson i virksomheden

 

Brug for teknisk support?

Ved tekniske spørgsmål, kontakt: support@socialtfrikort.dk eller ring på tlf. 32 65 32 32

 

Læs mere om ordningen på socialtfrikort.dk

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen