Spring til indhold

Socialt frikort

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i Odense bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Det betyder at de får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår.

Det sker ved, at borgerne udfører ordinært og ustøttet arbejde for fx virksomheder eller offentlige myndigheder, uden at indtægten modregnes i ydelser fra det offentlige som fx kontanthjælp.

 

Det sociale frikort er en forsøgsordning, som gælder frem til 30. juni 2023.

 

Som virksomhed skal I være opmærksomme på, at løn, der udbetales til personer med socialt frikort, ikke skal indberettes til indkomstregistret eller skattemyndighederne. Lønnen meldes ind via en simpel it-løsning, hvor følgende registreres:

  • Ansættelsesperiode
  • Udbetalte beløb ifm. et socialt frikort
  • Kontaktperson i virksomheden

 

Læs mere om ordningen på odense.dk

Læs mere om ordningen på socialtfrikort.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen