Spring til indhold

Socialt frikort

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i Odense bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Det betyder at de får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår.

Det sker ved, at borgerne udfører ordinært og ustøttet arbejde for fx virksomheder eller offentlige myndigheder, uden at indtægten modregnes i ydelser fra det offentlige som fx kontanthjælp.

Det sociale frikort er en forsøgsordning, som gælder for 2019 og 2020. Herefter skal ordningen evalueres med henblik på eventuel forlængelse.

Som virksomhed skal I være opmærksomme på, at løn, der udbetales til personer med socialt frikort, ikke skal indberettes til indkomst-

registret eller skattemyndighederne. Lønnen meldes ind via en simpel it-løsning, hvor følgende registreres:

  • Ansættelsesperiode
  • Udbetalte beløb ifm. et socialt frikort
  • Kontaktperson i virksomheden

Læs folderen om det sociale frikort her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen