Spring til indhold

Vista Balboa

Vista Balboa er et opsøgende team og værested for mennesker med sindslidelse og misbrugsproblemer.

Selvbetjening

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet retter sig mod mennesker med en svær sindslidelse og et stort misbrug af enten stoffer eller alkohol eller et hverdagsliv, der er præget af stor ustabilitet. Disse mennesker opsøges typisk efter henvendelse fra samarbejdspartnere.

 

Sådan får man tilbuddet

Henvendelsen vil typisk komme fra en behandlingsinstitution eller sagsbehandler. Henviser kan på vegne af borgeren sende ansøgningsskema til Indgangen, Ældre- og Handicapforvaltningen, i Odense kommune. Herefter vil henviser blive kontaktet af en rehabiliteringsrådgiver med henblik på et møde med borgeren, hvor der vil ske en drøftelse af støttebehov, og efterfølgende vil der blive taget stilling til, om Vista Balboa er det rette tilbud.

 

Lovgivning

Tilbuddet er oprettet efter Serviceloven §107 og § 108

Opsøgende team, værested og bosted

Det opsøgende team skal på baggrund af henvendelser fra samarbejdspartnere opsøge mennesker med dobbeltdiagnoser (sindslidelse og misbrug) og tilbyde støtte i hverdagen samt relevant behandling af såvel sindslidelse som misbrug. Teamet skal hjælpe med at skabe og fastholde et socialt netværk bl.a. ved at tage kontakt til venner/pårørende. Teamet skal være vedholdende i sin kontakt og følge borgerne, hvor de færdes.

Støtte og behandling kan dels foregå i hjemmet og dels på Vista Balbao, hvor der er mulighed for at tale med en af de to lægekonsulenter, mulighed for at deltage i gruppebehandling eller mulighed for familiebehandling.

  

Værested

Vista Balboa omfatter også et værested, som har åbent mandag til lørdag kl. 9 -13. I Værestedet kan købes varm mad, ligesom det er muligt at få en madpakke med hjem. Her arrangeres ture til fodboldkampe, biografen m.m. Èn gang årligt tilbydes en ferietur med overnatning. Hensigten er at kunne give et sammenhængende tilbud med fokus på støtte, omsorg og behandling.

 

Bosted

Vista Hus er et §107 og §108 tilbud om et kortere eller længerevarende ophold for de borgere, der af forskellige årsager ikke kan nøjes med et opsøgende team og adgang til værestedet. Der er i alt plads til fem beboere. 

  

Antal pladser

Der er plads til 42 borgere i Vista Balboa.

 

Personale og ledelse

Der er ansat 13 opsøgende medarbejdere.


Rehabiliteringsleder 

Erik Holm

E-mail: eho@odense.dk

Tlf.: 20 82 18 33 

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Martin Smietana

E-mail: smie@odense.dk

 

Yderligere oplysninger

Læs mere om Vista Balboa på deres hjemmeside.

Ældre- og Handicapforvaltningen