Vista Balboa

Vista Balboa er et opsøgende team, opgangsfællesskab og værested for mennesker med sindslidelse og misbrugsproblemer.

Vista Balboa

Vista Balboa

65 51 61 20

Adresse:

Absalonsgade 17
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Mandag - fredag 9:00-13:30
Lørdag 9:00-13:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - fredag 9:00-13:30
Lørdag 9:00-13:00

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet retter sig mod mennesker med en svær sindslidelse og et stort misbrug af enten stoffer eller alkohol eller et hverdagsliv, der er præget af stor ustabilitet. Disse mennesker opsøges typisk efter henvendelse fra samarbejdspartnere (behandlingsinstitutioner, egen læge, sagsbehandlere, herberger osv.)

 

Sådan får man tilbuddet

Henvendelsen vil typisk komme fra en behandlingsinstitution, egen læge, sagsbehandlere, varmestuer eller herberger. På baggrund af en henvendelse vil lederen i tilbuddet vurdere om en person tilhører målgruppen.

 

Lovgivning

Tilbuddet er oprettet efter Serviceloven §§ 85, 99 og 104 samt ABL § 115.


Opsøgende team, værested og opgangsfællesskab

Det opsøgende team skal på baggrund af henvendelser fra samarbejdspartnere opsøge mennesker med dobbeltdiagnoser (sindslidelse og misbrug) og tilbyde støtte i hverdagen samt relevant behandling af såvel sindslidelse som misbrug. Teamet skal hjælpe med at skabe og fastholde et socialt netværk bl.a. ved at tage kontakt til venner/pårørende. Teamet skal være vedholdende i sin kontakt og følge borgerne, hvor de færdes.

Støtte og behandling kan dels foregå i hjemmet og dels på Vista Balbao, hvor der er mulighed for at tale med en af de to lægekonsulenter, mulighed for at deltage i gruppebehandling eller mulighed for familiebehandling.

  

Værested

Vista Balboa omfatter også et værested, som har åbent mandag til lørdag kl. 9 -13. I Værestedet kan købes varm mad, ligesom det er muligt at få en madpakke med hjem. Her arrangeres ture til fodboldkampe, biografen m.m. Èn gang årligt tilbydes en ferietur med overnatning. Hensigten er at kunne give et sammenhængende tilbud med fokus på støtte, omsorg og behandling.

 

Opgangsfællesskab

Til Vista Balboa hører et opgangsfællesskab med plads til fem beboere, der har eget lejemål. Tilbudsviften til beboerne i opgangsfællesskabet er det samme som til de øvrige borgere af Vista Balboa. 

 

Antal pladser

Der er plads til 42 borgere i Vista Balboa. Heraf bor de fem i opgangsfællesskabet.

 

Personale og ledelse

Der er ansat 11 opsøgende medarbejdere og to medarbejdere i værestedet.


Rehabiliteringsleder 
Erik Holm
eho@odense.dk

Tlf. 20 82 18 33 

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Helle Bertram Olsen

hbol@odense.dk

Tlf. 28 94 39 96

 

Yderligere oplysninger

Læs mere om Vista Balboa på deres hjemmeside.

Opdateret 23-01-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen