Spring til indhold

Stoppestedet - café og værested


Stoppestedet er et værested for mennesker med sindslidelse og/eller psykisk sårbarhed. Her tilbydes et socialt fællesskab samt åben anonym rådgivning.

Stoppestedet er en selvejende institution, der driver et værested for voksne med sindslidelse eller andre psykiske problemer. Driften af Stoppestedet betales af Odense Kommune, men stedet drives af en bestyrelse med repræsentanter fra SIND, fra brugerne og med en repræsentant fra Odense Byråd.

 

Alle der har lyst, kan møde op i Stoppestedet. Det kræver ingen visitation.

 

Lovgivning

Lov om social service § 104.

 

Dagligdagen og aktiviteter

Stoppestedet ligger i et toetagers hus i Odense centrum. Meningen med Stoppestedet er først og fremmest at have et sted, hvor personer med en sindslidelse synes, det er rart at være. Det sociale samvær har derfor første prioritet.

 

Der er åbent:

Mandag 11:00-22:00

Tirsdag 11:00-15:00

Onsdag 11:00-22:00

Torsdag 11:00-22:00

Fredag 11:00-22:00

Lørdag 14:00-20:00

Søndag 14:00-20:00

 

I huset findes:

  • En café, hvor man kan købe kaffe, kage og varm mad. Der afholdes også forskellige aktiviteter her, som man kan deltage i.
  • En ungegruppe, som er en gruppe brugere og frivillige, der mødes hver mandag og onsdag aften. Formålet med klubben er at skabe sociale relationer mellem klubbens brugere, og hensigten er at skabe et frirum, hvor der ikke nødvendigvis fokuseres på sygdom. Der foregår mange aktiviteter i klubben, bl.a. fællesspisning, biografture, bowling og cafébesøg. 
  • SINDs landsdækkende telefonrådgivning. (Telefonrådgivningen er åben 60 timer om ugen på tlf. 70 23 27 50). Det er muligt at henvende sig personligt hos dem i hverdage mellem 18.00 - 22.00 for personlig og anonym rådgivning. Det gælder for mennesker i krise, sindslidende, deres pårørende, venner, kollegaer og andre.

 

Brugerindflydelse

Dagligdagen i Stoppestedet tilrettelægges af Husrådet, som består af brugere, medarbejdere og Stoppestedets leder.

 

Personale og ledelse

Der er ansat fire medarbejdere og herudover er der tilknyttet en lang række frivillige og brugermedarbejdere, som sammen med brugerne får stedet til at fungere.

 

Rehabiliteringsleder 
Birgit Boding Hansen

bbhan@odense.dk

 

Læs mere om Stoppestedet på www.stoppestedet.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen