Spring til indhold

Stoppestedet - café og værested


Stoppestedet er et værested for mennesker med sindslidelse og/eller psykisk sårbarhed. Her tilbydes et socialt fællesskab samt åben anonym rådgivning.

Stoppestedet er en selvejende institution, der driver et værested for voksne med sindslidelse eller andre psykiske problemer. Driften af Stoppestedet betales af Odense Kommune, men stedet drives af en bestyrelse med repræsentanter fra SIND, fra brugerne og med en repræsentant fra Odense Byråd.

 

Alle der har lyst, kan møde op i Stoppestedet. Det kræver ingen visitation.

 

Lovgivning

Lov om social service § 104.

 

Dagligdagen og aktiviteter

Stoppestedet ligger i et toetagers hus i Odense centrum. Meningen med Stoppestedet er først og fremmest at have et sted, hvor personer med en sindslidelse synes, det er rart at være. Det sociale samvær har derfor første prioritet.

 

I huset findes:

SIND Værestedet Stoppestedet er et åbent anonymt værested for borgere, der har en sindslidelse eller andre psykosociale problemstillinger.
Meningen med Stoppestedet er først og fremmest at tilbyde fællesskaber der er rare at være i og hvor menneske med Psykisk sårbarhed/Sindslidelse kan møde forståelse.
På Stoppestedet hjemmeside finder man vores aktivitetskalender, som kan give et overblik og alle de tilbud der er på stedet.

På stoppestedet har vi forskellig fællesskaber bl.a.:

• Værestedet Stoppestedet
Peer to Peer Odense
• Åbent Sinds Ungegruppe
• Et Fælles Skridt

 

Brugerindflydelse

Dagligdagen i Stoppestedet tilrettelægges af Husrådet, som består af brugere, medarbejdere og Stoppestedets leder.

 

Personale og ledelse

Der er ansat 6 medarbejdere, to af dem er Peermedarbejdere og herudover er der tilknyttet en lang række frivillige i en lang række aktiviteter.

 

Daglig leder
Camilla Hviid 

cahv@odense.dk
Tlf.: 23 41 45 61

 

Læs mere om Stoppestedet på www.stoppestedet.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen