Spring til indhold

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ydes som tilskud ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
.

BPA skal hjælpe handicappede borgere til at leve så almindeligt som muligt og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. Formålet er samtidig, at der skabes mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov.

OBS: Myndighed er ved at reviderer deres håndbog og kvalitetsstandart for BPA, som vil være at finde her på siden, så snart den er endelig redigeret og politisk godkendt.

 

 

Hvem kan få en BPA-ordning?

Ældre- og Handicapforvaltningen tilbyder BPA efter Servicelovens §96. 

Målgruppen for en BPA er voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv.

Det vil normalt sige personer, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner. Det kan være respirationsbrugere og andre stærkt fysisk handicappede som ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner.

 

Borgeren skal selv være i stand til at administrere ordningen, således at man fungerer som arbejdsgiver og arbejdsleder over for hjælperne. Der er dog mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller pårørende. Som minimum skal man være i stand til at administrere ordningen og kunne varetage arbejdsplanlægningen.

 


Ældre- og Handicapforvaltningen