Spring til indhold

Odense Værkstederne

Odense Værkstederne er både beskyttet beskæftigelse og et aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Odense Værkstederne består af Midtbyen, Bregnevej og Havørnen. I alt er der tilknyttet 480 borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

De 3 afdelinger:

 

Midtbyen:
Her er der tilknyttet 280 borgere, og der er mulighed for en bred vifte af aktiviteter.
Adresse: Odense Værkstederne afd. Midtbyen, Rytterkasernen 17-19, 5000 Odense C

Bregnevej:
Her er der tilknyttet 180 borgere. På Bregnevej er der fokus på produktion og arbejdsidentitet.
På Bregnevej kan du også få hjælp af Job og Kursus til at få et skånejob.
Adresse: Odense Værkstederne afd. Bregnevej, Bregnevej 14, 5220 Odense SØ

Havørnen:
Her er der tilknyttet 20 borgere. Deres hovedopgave er at holde området omkring Tarup Davinde grusgrav.
Adresse: Odense Værkstederne afd. Havørnen, Langagervej 1, 5220 Odense SØ

 

Ledelse

Rehabiliteringsleder for Odense Værkstederne:
René Paaske Jørgensen
Tlf.: 23 99 65 59
Mail: rjoe@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder for Odense Værkstederne:

Gitte Egsvang Laugesen

Tlf.: 51 48 23 25

Mail: gj@odense.dk

Konstitueret assisterende rehabiliteringsleder – Bregnevej + Midtbyen nr. 19

Charlotte Fucke
Tlf.: 29 40 17 25
Mail: chafu@odense.dk


Yderligere oplysninger
Læs mere om Odense Værkstederne på deres hjemmeside

Ældre- og Handicapforvaltningen