Spring til indhold

Odense Værkstederne

Odense Værkstederne er både beskyttet beskæftigelse og et aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Odense Værkstederne består af Midtbyen, Bregnevej og Havørnen. I alt er der tilknyttet 480 borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

 

 

De 3 afdelinger:

 

Midtbyen:

Her er der tilknyttet 280 borgere, og der er mulighed for en bred vifte af aktiviteter. 
Adresse: Odense Værkstederne afd. Midtbyen, Rytterkasernen 17-19, 5000 Odense C

 

Bregnevej:

Her er der tilknyttet 180 borgere. På Bregnevej er der fokus på produktion og arbejdsidentitet.
På Bregnevej kan du også få hjælp af Job og Kursus til at få et skånejob.
Adresse: Odense Værkstederne afd. Bregnevej, Bregnevej 14, 5220 Odense SØ

 

Havørnen:

Her er der tilknyttet 20 borgere. Deres hovedopgave er at holde området omkring Tarup Davinde grusgrav.
Adresse: Odense Værkstederne afd. Havørnen, Langagervej 1, 5220 Odense SØ

 

Ledelse

Konstitueret rehabiliteringsleder for Odense Værkstederne: 

Mette Rotborg Henriksen

merhe@odense.dk

 

Konstitueret assisterende rehabiliteringsleder for Midtbyen:

Christina Fink Rasmussen

cfra@odense.dk

 

Yderligere oplysninger

Læs mere om Odense Værkstederne på deres hjemmeside
Se også Odense Værkstedernes webshop

 

Ældre- og Handicapforvaltningen