Spring til indhold

Tilbud til fysisk og psykisk handicappede

I Odense Kommune har vi forskellige tilbud til personer med fysisk og/eller psykisk handicap

Her kan du ansøge om:

- Botilbud

- Støtte i eget hjem

- Aktivitets- og samværstilbud

- Beskyttet beskæftigelse

Ældre- og Handicapforvaltningen