Tilbud til fysisk og psykisk handicappede

I Odense Kommune har vi forskellige tilbud til personer med fysisk og/eller psykisk handicap

Kontaktinformation

INDGANGEN

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV Tlf. 63 75 25 75

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Ons 10:00-15:00
Torsdag 10:00-17:00
Fredag 10:00-13:00

Digital post

Handicap

Her kan du ansøge om:

- Botilbud

- Støtte i eget hjem

- Aktivitets- og samværstilbud

- Beskyttet beskæftigelse

Opdateret 01-10-2018

Ældre- og Handicapforvaltningen