Spring til indhold

Handicaphjælpere

Har du lyst til at arbejde som - eller er du allerede handicaphjælper, kan du få finde relevante oplysninger på denne side.

Bliv handicaphjælper

Dansk Handicap Forbund har i samarbejde med Odense Kommune oprettet et kartotek, hvor personer, der ønsker at arbejde som handicaphjælper, kan blive registreret. Når der er behov for ansættelse af en hjælper, kan de borgere i Odense Kommune, der har en BPA-ordning efter §95 og 96 i serviceloven, gøre brug af kartoteket gratis.

Da det er vigtigt med så varieret et tilbud til borgerne som muligt, søger Dansk Handicap Forbund personer, der ønsker at arbejde som handicaphjælpere til registrering i kartoteket.

Har ovenstående interesse, kan du oprette din profil på Dansk Handicapforbunds BPA kartotek

Du kan også kontakte:

Dansk Handicap Forbunds Regionskontor Fyn,
Lumbyvej 11
Indgang D, st. th.
5000 Odense C

Kontorleder
Inge Christensen
Tlf.: 39 29 35 55
E-mail: dhf-region-fyn@dhf-net.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen