Spring til indhold

Støttecentret Klostervej

Et bo- og støttetilbud for til voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig.

Hvem kan få tilbuddet

Støttecentret er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne, og som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.


Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere er tilknyttet et aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse eller uddannelse. Enkelte beboere har ikke dagtilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og får den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Støtten kan være både socialpædagogisk eller praktisk. Der er personale i dag og aftentimer men ikke om natten. 

Der er fælleslokaler på stedet, hvor der foregår forskellige aktiviteter og andet socialt samvær ud fra behov og ønsker. Fokus er på støtte- og vejledning  til udvikling og vedligeholdelse af den enkeltes færdigheder (kognitivt, socialt, praktisk), således at der opnås den højest mulige grad af mestring og indflydelse på eget liv.


Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag f.eks. via samarbejdsplaner og samtaler om ønsker og forventninger til støtten. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker.

 

Antal brugere og pladser

Der er tilknyttet 16 personer til Bofællesskabet Klostervej.

 

Fysiske rammer

Støttecentret ligger i en etageejendom Odense C. Beboerne har egne lejligheder med eget køkken, bad/toilet. Lejlighederne er enten på en af de fem etager i selve støttecentret eller i almennyttige boliger i umiddelbar nærhed af støttecentret. Der er elevator i støttecentret.

 

Økonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre, der bor til leje (dvs. husleje, forbrugsafgifter, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom

 

Personale og ledelse

Til stedet er tilknyttet seks medarbejdere, alle med en pædagogisk uddannelse, hvoraf én er studerende. Der er personale i dag og aftentimer men ikke om natten.
D
erudover er der én rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder.


Rehabiliteringsleder 

Kaj Johansen 
Tlf.: 40 22 87 55

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Line Moth
Tlf.: 20 40 36 95

 

Ældre- og Handicapforvaltningen