Spring til indhold

Bofællesskabet Rødegårdsvej

Et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte kan
og ønsker at leve selvstændigt liv. 

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Bofællesskabet Rødegårdsvej er et botilbud for voksne med varigt nedsat psykisk nedsat funktionsevne (handicap), der, med den nødvendige pædagogiske støtte kan og ønsker at leve et selvstændigt liv i et bofællesskab.

 

Sådan får man tilbuddet

Visitation til tilbuddet sker gennem Myndighed på det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapforvaltningen. Myndighed vil igennem sagsbehandlingen vurdere på, om pågældende borger passer til tilbuddet og kan skrives på ventelisten.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85.
Almenboliglov § 105 stk. 2.

 

Dagligdagen

Generelt er dagligdagen præget af, at beboerne har en høj grad af selvstændighed. Her danner husets fællesarealer en tryg og forudsigelig ramme for socialt samvær i form af små hyggestunder i køkkenet, fællesspisning, snakke i sofaen og hygge foran fjernsynet mv.

Beboerne er typisk i beskæftigelses- eller aktivitetstilbud tre til fire af ugens hverdage. I løbet af ugen er der afsat støttetid til beboernes personlige og praktiske gøremål, hvor personalet har mulighed for at støtte, vejlede og ledsage. Derudover har beboerne mulighed for lettere tilgængelig støtte, det meste af dagen.

 

Faglige tilgange

Grundlaget for alt pædagogisk arbejde er den anerkende og værdsættende tilgang samt at personalet arbejder bevidst med konkrete faglige metoder til at understøtte den enkeltes behov. På Bofællesskabet Rødegårdsvej er den pædagogiske ramme relativ tæt, let tilgængelig og kontinuerlig med god mulighed for at støtte og guidende beboerne i løbet af dagen.

Sammen med hele forvaltningen arbejdes der med afsæt i den rehabiliterende tilgang og metoden Empowerment, hvor fokus er på, at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv, herunder evnen til at kunne selv. I støtten lægges der vægt på både det individuelle og fællesskabet, med afsæt i den enkelte beboers behov og forudsætninger.

 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på hverdagen. Udover indflydelse på egen hverdag f.eks. via samarbejdsplaner (vedr. bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp) har beboerne indflydelse på bofællesskabets hverdag gennem husmøder og personlige samtaler.

 

Antal brugere og pladser

Der er 14 pladser.

 

Fysiske rammer

Beboerne har egne lejligheder med te-køkken og bad/toilet, stue og soveværelse. Værelserne er fordelt ligeligt på stuen og 1. salen. Bygningen er ikke indrettet venligt i forhold til personer med gangbesvær.

Boligerne er indrettet så der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte beboers handicap.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon mv.). Der kan søges om boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter gældende regler. Alle beboere har mulighed for individuelle kostordninger, som er afhængig af den individuelle kostvisitation og de valg beboeren i øvrigt tager. Derudover betales der et fast månedligt beløb de to fælles kasser; aktivitetskassen og til rengøringskassen.

 

Personale og ledelse

Der er ansat 8 medarbejdere. Herudover er der en pædagogstuderende fast på stedet et halvt år af gangen. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger. Der er personale i hverdagen mellem 07.30 og 21.00 og i weekenderne mellem 10.00 og 19.00.

Til stedet er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.

Rehabiliteringsleder
Birgitte Andersen
bian@odense.dk

Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ledige stillinger slås op via Odense Kommunes hjemmeside, herunder job som tilkaldevikar. Ansøgninger via e-mail besvares ikke.

Ældre- og Handicapforvaltningen