Spring til indhold

Bofællesskabet Rødegårdsvej

Et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Bofællesskabet er et tilbud til voksne udviklingshæmmede, som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere er i en eller anden form for beskæftigelse, uddannelse eller også er de optaget i andet aktivitetstilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og kan få den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både pædagogisk eller praktisk.

 

Personalet arbejder i hverdagen mellem 07.00 og 22.00, i weekenderne er der personale mellem 10.00 og 19.00. Hjemmedage er dage (typisk én gang om ugen), hvor beboeren ikke deltager i dagtilbud, men hvor beboeren med den nødvendige støtte fra personalet får ordnet forskellige praktiske og personlige ting. Der er fælleslokaler i alle bofællesskaber og støttecentre, hvor der kan foregå forskellige aktiviteter. Det kan være fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.

 

Beboerne har mange selvstændige aktiviteter som personalet støtter op omkring. Til fællesaktiviteter hører fælles aftensmads spisning (hvis man har lyst), deltagelse i ferieture og udflugter, beboermøder, pårørende arrangementer, fester og højtider i huset og andre sammenkomster.

 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på hverdagen. Udover indflydelse på egen hverdag f.eks. via samarbejdsplaner (vedr. bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp) har beboerne indflydelse på bostedets hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker.

 

Antal brugere og pladser

Der er 14 beboere.

 

Fysiske rammer

Beboerne har egne lejligheder med eget køkken og bad/toilet.

Boligerne er indrettet, så der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte beboers handicap.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom. Der er en fælles kostordning på Sedenhuse, som beboerne vælger at deltage i.

 

Personale og ledelse

Der er ansat ni medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger. Personalet arbejder i hverdagen mellem 07.00 og 22.00, i weekenderne er der personale mellem 10.00 og 19.00.

Til stedet er der en
 rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.


Rehabiliteringsleder
René Paaske Jørgensen
rjoe@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen