Spring til indhold

Støttecentret Poppelhaven

Poppelhaven er for borgere, der kan bo i egen bolig tilknyttet et støttecenter, og som har behov for hjælp og støtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Lejlighederne er tilbud til voksne udviklingshæmmede, som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere er i en eller anden form for beskæftigelse, uddannelse eller også er de optaget i andet aktivitetstilbud. Brugerne klarer selv så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og kan få den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både pædagogisk (hjemmevejledere) eller praktisk (hjemmehjælp). Personalet arbejder primært eftermiddag og aften - bortset fra borgernes hjemmedage. Hjemmedage er dage (typisk én gang om ugen), hvor brugeren ikke deltager i dagtilbud, men med den nødvendige støtte fra personalet får ordnet forskellige praktiske og personlige ting.

 

Der er tilbud om deltagelse i madordning i fælleshuset. Der arrangeres udflugter/ferieture m.m. primært på brugernes eget initiativ. Der afholdes husmøde en gang om måneden. I fælleshuset er der mulighed for at have socialt samvær med ligestillede.

 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på egen hverdag f.eks. via handleplaner (vedr. bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp). Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker.

 

Antal brugere og pladser

Der er 13 personer tilknyttet støttecentret.

 

Fysiske rammer

Beboerne har egne 2 værelses lejligheder med eget køkken og bad/toilet.

Derudover er der et fælleshus centralt placeret i forhold til boligerne. Hjemmevejleder-bistanden udgår fra fælleshuset.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, forbrugsafgifter, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

 

Åbningstider for fælleshuset

Fælleshuset har åbent i dag- og aftentimerne.

 

Personale og ledelse

Der er tilknyttet 3,5 fuldtidsstillinger til tilbuddet, alle med en pædagogisk uddannelse. Personalet arbejder primært eftermiddag og aften - bortset fra borgernes hjemmedage, hvor der også er personale i dagtimerne.


Støttecenter Poppelhaven deler ledelse med Sedenhuse og Bo- og rehabiliteringstilbud Bækholmen.


Rehabiliteringsleder

Kaj Johansen
Tlf.: 40 22 87 55

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Christina Fink
Tlf.: 40 48 93 28

Ældre- og Handicapforvaltningen