Spring til indhold

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Bækholmen

Bækholmen er et afklarings-, udrednings- og rehabiliteringstilbud i Odense Kommune for unge udviklingshæmmede.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Bækholmen er beliggende i Seden nær Odense. Bækholmen ligger tæt på et parcelhusområde, men alligevel i rummelige og grønne omgivelser. Der er indkøbs- og transportmuligheder i nærheden.

 

Hvem kan få tilbuddet?

Unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne med behov for afklaring af deres fremtidige bomuligheder. 

De unges funktionsniveau er varierende men fælles for alle er behovet for støtte til et aktivt ungdomsliv på egne præmisser. 

Aldersgruppen er mellem 18 og 40 år. 

  

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 107 

og § 83/85

 

Dagligdag og aktiviteter

Den daglige pædagogik tager udgangspunkt i enkeltes behov, funktionsniveau og ressourcer.

Derfor er personalet uddannet til bl.a. Neuropædagog, Tegn Til Tale, MI, Sensory profile, pædagogisk massage og seksualvejleder.

Målsætningen på Bækholmen er, at beboerne, via den rehabiliterende tilgang skal opnå/styrke deres kompetencer, så de på sigt kan flytte ud i boliger, som understøtter deres behov. Derfor er det de daglige gøremål der er i fokus. Beboerne skal lære at mestre så meget som muligt, så de i løbet af 1 - 3 år kan flytte i passende tilbud, som svarer til deres kognitive niveau og evner.

Beboerne deltager i de praktiske opgaver, så meget de formår og efter individuelle mål.

Morgenmad tilbydes i køkkenet/spisestuen. Beboerne vil have pligter i forhold til praktiske opgaver, som er forbundet hermed. Da de fleste beboere i hverdagen går i skole, smøres der madpakker om aftenen. Aftensmaden kommer fra Sedenhuse, som levere delvist tilberedt mad. I weekenderne er beboerne på skift med til at lave maden helt fra bunden.

Der tilbydes socialpædagogisk støtte til opbygning af egen identitet og selvstændighed. Dette gives i form af støtte til uddannelse og beskæftigelse, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til personlig pleje og medicinhåndtering, støtte til kontakt, samvær og udvikling af sociale kompetencer, samt til indkøb og kost.

Bækholmen er et udredningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers individuelle udviklingsmål og ønsker. Der arbejdes med inklusion i samfundet, etablering og udbygning af netværk i form af præsentation for forskellige fritidsaktiviteter og dét at finde venner og skabe relationer med andre unge. Der arbejdes med økonomiforståelse, hygiejne og seksualitet ud fra den enkelte beboers individuelle udviklingsniveau.

Der er årlige traditioner som julefrokost, Nytårsfest, påskefrokost, Bækholmens fødselsdag, sommerarrangement mm. hvor de unge kan deltage.

Der arbejdes rehabiliterende med den enkelte unges retningsgivende mål. Det forventes, at den unge har enten skole- eller dagtilbud i hverdagen. 

 

Borgerindflydelse

Der er et ugentligt beboermøde, hvor beboerne kan ytre ønsker og skal være medbestemmende og deltagende i det fælles liv på Bækholmen.

Bækholmen arbejder med ”jeg støttende samtaler”, hvor der bl.a. tales om ønsker og drømme de unge måtte have for eget liv.

 

Antal borgere og pladser 

Der er plads til ti personer på Bækholmen.

 

Fysiske rammer

De fysiske rammer gør, at immobile borgere ikke kan bo på Bækholm, da det er gamle bygninger med mange trapper. Bækholm er en ombygget stor, gammel skole. Beboerne bor på værelser som er mellem 25 og 37 m2. Der er værelser i hhv. stueetagen og på 1. sal. Beboerne deler badeværelser to og to. Der er tekøkken på hver etage. Hovedbygning og beboerværelser er beliggende i to forskellige bygninger med gårdsplads imellem.
I hovedbygningen er der fællesrum (køkken, spisestue, samt to opholdsrum). På 1. salen er der administration.

 

Borgerøkonomi

Beboere på Bækholmen betaler for husleje og forbrugsafgifter. Herudover er der egenbetaling for kost og rengøringsmidler. Der kan ikke søges om boligstøtte.  

 

Personale og ledelse

Personalegruppen arbejder tværfagligt, og består af pædagoger og en ergoterapeut. I alt bestående af 9 ansatte. Der er tilknyttet social og sundhedsassistenter fra Poppelhaven og Sedenhuse. Der er personale døgnet rundt og vågen nattevagt i huset.

Bækholmen fungerer som uddannelsessted for pædagogstuderende.

Derudover modtager vi virksomhedspraktikanter.

Bækholmen deler ledelse med støttecenter Poppelhaven og Sedenhuse. Ledelsen imellem deler den daglige ledelse for alle tre steder.

 

Rehabiliteringsleder

Thomas Laugesen
Mail: tla@odense.dk 
 
Assisterende rehabiliteringsleder
Marlene Olsen
Mail: maols@odense.dk

 

Ældre- og Handicapforvaltningen