Spring til indhold

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Bækholmen

Bækholmen er et afklarings-, udrednings- og rehabiliteringstilbud i Odense Kommune for borgere med udviklingshæmning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Bækholmen er beliggende i Seden nær Odense. Bækholmen ligger tæt på et parcelhusområde, men alligevel i rummelige og grønne omgivelser. Der er indkøbs- og transportmuligheder i nærheden.

 

Hvem kan få tilbuddet?

Borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, med behov for afklaring af deres fremtidige bomuligheder. 
Borgernes funktionsniveau er varierende, men fælles for alle er behovet for støtte til et aktivt ungdom -og voksenliv på egne præmisser. 

Aldersgruppen er mellem 18 og 40 år. 

 
  

Sådan får man tilbuddet

Borgeren skal i samarbejde med rehabiliteringsrådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor borgeren også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer borgeren på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 107 og § 83/85

 

Dagligdag og aktiviteter

Den daglige støtte tager udgangspunkt i enkeltes behov, funktionsniveau og ressourcer.

Derfor er der på Bækholmen uddannet personale indenfor bl.a. Motiverende samtale, Tegn Til Tale og Sensory Profile. I organisationen tilbydes desuden viden og interventioner indenfor neuropædagogik, NADA, seksualvejledning, pædagogisk massage mm. 

Målsætningen på Bækholmen er at udrede borgerens ressourcer ud fra individuel støtte. Derfor er det de daglige gøremål der er i fokus. Borgerne skal lære at mestre så meget som muligt, så de i løbet af 1-3 år kan flytte i passende tilbud, som svarer til deres kognitive niveau og evner.

Morgenmad tilbydes i køkkenet/spisestuen. Borgerne vil have pligter i forhold til praktiske opgaver, som er forbundet hermed. Da de fleste borgere i hverdagen går i dagsbeskæftigelse, smøres der madpakker om aftenen. Aftensmaden kommer fra Sedenhuse, som levere delvist tilberedt mad. I weekenderne er borgerne på skift med til at lave maden helt fra bunden.

Der tilbydes socialpædagogisk støtte til opbygning af egen identitet og selvstændighed. Dette gives i form af støtte til bl.a. uddannelse og beskæftigelse, praktiske opgaver i hjemmet, personlig pleje og medicinhåndtering, kontakt, samvær og udvikling af sociale kompetencer, samt til indkøb og kost.

 

Der tilbydes en ugentlig hjemmevejledning, som enten ligger om formiddagen eller eftermiddagen, alt afhængig af dagsbeskæftigelse. Under hjemmevejledning tilbydes støtte til oprydning og rengøring af værelse, samt indkøb af dagligdagsvare. Som udgangspunkt er borgerne i uddannelse – eller beskæftigelsestilbud.

Bækholmen er et udredningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle udviklingsmål og ønsker. Der arbejdes med inklusion i samfundet, etablering og udbygning af netværk i form af præsentation for forskellige fritidsaktiviteter og dét at finde venner og skabe relationer med andre borgere. Der arbejdes med økonomiforståelse, hygiejne og seksualitet ud fra den enkelte borgers individuelle udviklingsniveau.

Der vægtes årlige traditioner som julefrokost, nytårsfest, påskefrokost, Bækholmens fødselsdag, sommerarrangement mm. Borgernes inddrages heri, i det omfang de mestrer. 

Der arbejdes rehabiliterende med den enkelte borgers indsatsmål mål, samt 1-3 delmål. Målene formuleres i samarbejde med borgeren og tager udgangspunkt i vedkommendes ønsker om fremtiden, f.eks. at kunne tage bussen eller lave morgenmad selvstændigt.

 
 

Borgerindflydelse

Der er et ugentligt beboermøde, hvor borgerne kan ytre ønsker og skal være medbestemmende og deltagende i det fælles liv på Bækholmen.

Bækholmen arbejder med ”jeg støttende samtaler”, hvor der bl.a. tales om ønsker og drømme borgerne måtte have for eget liv. 

 
 

Antal borgere og pladser 

Der er plads til ti borgere på Bækholmen.

 

Fysiske rammer

De fysiske rammer gør, at immobile borgere ikke kan bo på Bækholmen, da det er gamle bygninger med mange trapper. Bækholmen er en ombygget stor, gammel skole. Borgerne bor på værelser som er mellem 25 og 37 m2. Der er værelser i hhv. stueetagen og på 1. sal. Borgerne deler badeværelser to og to. Der er tekøkken på hver etage. Hovedbygning og beboerværelser er beliggende i to forskellige bygninger med gårdsplads imellem.
I hovedbygningen er der fællesrum (køkken, spisestue, samt to opholdsrum). På 1. salen er der administration.

 

Borgerøkonomi

Borgerne på Bækholmen betaler for husleje og forbrugsafgifter. Herudover er der egenbetaling for kost og rengøringsmidler. Der kan ikke søges om boligstøtte. Bækholmen er som § 107 tilbud omfattet af Odense kommunes regler om rådighedsbeløb.

 

Personale og ledelse

Til stedet er tilknyttet 9 medarbejdere, alle med socialfaglige uddannelser, samt halvårlige pædagogstuderende. Der er tilknyttet sygeplejersker og social og sundhedsassistenter fra Poppelhaven og Sedenhuse. Der er personale døgnet rundt og vågen nattevagt i huset.

Bækholmen fungerer som uddannelsessted for pædagog – og ergoterapeutstuderende. 

Derudover modtager Bækholmen løbende virksomhedspraktikanter.

Bækholmen deler ledelse med støttecenter Poppelhaven og Sedenhuse. Ledelsen imellem deler den daglige ledelse for alle tre steder.

 
Rehabiliteringsleder
Kirsten Uglebjerg Stehmann 

Mail: kius@odense.dk 

 
 
 

Ældre- og Handicapforvaltningen