Spring til indhold

Specialtilbuddet Holluf Pile

Holluf Pile er et botilbud for voksne med varigt nedsat psykisk/fysisk funktionsevne med behov for hjælp og støtte.

Hvem kan få tilbuddet

Voksne mennesker, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp og støtte, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Holluf Pile henvender sig til voksne mennesker med gennemgribende adfærdsforstyrrelse samt udad reagerende adfærd.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Visitationsudvalget træffer afgørelse om der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85 (fire pladser)

Lov om social service § 108 (tre pladser)


Dagligdagen og aktiviteter

På Specialtilbuddet Holluf Pile inddrages/påvirkes beboerne til at deltage aktivt i deres egen hverdag. Beboere, der ikke er beskæftiget i ekstern beskæftigelse, tilbydes beskæftigelse på Hollufgårdsvej. Til de beboere, der er i dagaktivitet, benyttes den ugentlige fridag fra aktiviteten til praktisk hjemmedag.

 

I Holluf Pile er der et årligt julearrangement for beboere og pårørende, ligesom der kan arrangeres en mindre årlig tur. På grund af beboernes handicaps er de fleste af aktiviteterne på Holluf Pile individuelt tilrettelagt.


Brugerindflydelse

Der afholdes husmøder ca. én gang ugentligt.


Antal brugere og pladser

Der er fire interne og to eksterne pladser på Holluf Pile.


Fysiske rammer

Én af de fire beboere har egen lejlighed. De tre andre bor sammen med hver to store værelser samt eget/dele bad/toilet. Derudover er der køkken/alrum, stue, vagtværelse, kontor og mødelokaler.


Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Derudover kan beboerne være med i en mad- og aktivitets-ordning.

 

Personale

På Holluf Pile er der en gruppekoordinator og syv socialfaglige medarbejdere. Der er personale til stede hele døgnet. Nogle gange er personalet dog ude af huset for at besøge borgere, der bor i egen lejlighed. Der er én nattevagt, som sover i huset og kan tilkaldes ved behov.


Rehabiliteringsleder

Ulla Leth

ulle@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Jesper Møller Nielsen 
jemn@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen