Spring til indhold

Bofællesskabet Æblegrenen

Æblegrenen er et bofællesskab til voksne mennesker med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med behov for hjælp og støtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Voksne mennesker, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp og støtte, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Visitationsudvalget træffer afgørelse om der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

I bofællesskabet Æblegrenen er de fleste beboere i en eller anden form for dagaktivitet; Enten skole, værksted eller samværstilbud. Til de beboere, der er i dagaktivitet, benyttes den ugentlige fridag fra dagaktiviteten til at få ordnet forskellige praktiske og personlige ting ud fra individuelle behov. Det sker med støtte fra personalet.

Alle beboere skal, i forhold til deres kompetencer, deltage i de praktiske gøremål vedrørende deres lejlighed. Derudover bliver der i løbet af året afholdt forskellige fællesarrangementer.

Der er tilknyttet personale døgnet rundt.

 

Brugerindflydelse
Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på f.eks. handleplan (der kan handle om bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp).

 

Antal brugere og pladser

Der bor otte borgere i Bofællesskabet Æblegrenen.

 

Fysiske rammer

Bofællesskabet Æblegrenen består af otte lejligheder med eget bad og køkken. Derudover er der fælles køkken, stue og vaskerum.  

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges om boligsikring.

Derudover kan beboerne være med i en mad- og aktivitetsordning.

 

Personale og ledelse

På Bofællesskabet Æblegrenen er der 7 medarbejdere. Personalet er tværfagligt sammensat. 
Der er personale fra kl. 7.00 – 23.00. Om natten er der én vagt til rådighed fra vagtværelset.


Rehabiliteringsleder
Birgitte Andersen
bian@odense.dk


Konstitueret assisterende rehabiliteringsleder
Finn Paaske
FSPA@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen