Spring til indhold

Støttecentret Præstegårdshaven

Et bo- og støttetilbud for til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet er for voksne mennesker med psykiske og/eller fysiske handicap, der har behov for støtte og vejledning.

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfylde et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøger på venteliste.


Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

Nogle af beboerne i Præstegårdshaven har et dagtilbud, som enten er uddannelse eller beskæftigelse. Da der er meget stor forskel på beboernes støttebehov, vil støtte og vejledning være individuelt planlagt i forhold til at vedligeholde og udvikle praktiske og sociale færdigheder og kompetencer, så den enkelte kan leve et selvstændigt liv. Derudover er nogle visiteret til individuel personlig pleje eller praktisk bistand.

 

Beboerne har mulighed for at deltage i aktiviteter i fælleshuset - både planlagte og ikke-planlagte. I forbindelse med højtiderne er der opbygget forskellige traditioner. Derudover deltager beboerne i individuelle fritidsaktiviteter.


Brugerindflydelse

Brugerindflydelse er et bærende element i tilbuddet. Der afholdes beboermøde, hvor beboerne i Præstegårdshaven er med til at tilrettelægge aktiviteter og udnytte fælleshuset optimalt. 

 

Antal brugere og pladser

Der er tilknyttet 16 personer til Præstegårdshaven.

 

Fysiske rammer

Støttecentret består af 12 selvstændige boliger med køkken, bad/toilet og egen lille have og udhus samt et fælleshus/personalekontor. Her er der mulighed for at deltage i fællesarrangementer og socialt samvær. Øvrige tilknyttede bor i nærområdet.

 

Økonomi

Beboerne i Præstegårdshaven betaler de samme udgifter som alle andre, der bor i lejebolig (husleje, forbrugsafgifter, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

 

Personale og ledelse

Der er ansat seks medarbejdere, hvoraf én er studerende, samt én rehabiliteringsleder og én assisterende rehabiliteringsleder. Der arbejdes tværfagligt, og derfor er der både pædagoger, social- og sundhedsassistenter og pædagogisk assistent ansat. Der er personale i dag- og aftentimerne.

 

Rehabiliteringsleder 

Kaj Johansen
Tlf.: 40 22 87 55

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Line Moth
Tlf.: 20 40 36 95

Ældre- og Handicapforvaltningen