Spring til indhold

Botilbuddet Fælledvej

Botilbuddet Fælledvej er for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Visitationsudvalget træffer afgørelse om der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

Vi arbejder rehabiliterende med udgangspunkt i borgernes ressourcer: Vi ser således på, hvilke ønsker og behov den enkelte måtte have. Borgerne ledsages til læge, tandlæge mm., og der er personale tilknyttet hele døgnet.


De fleste borgere har et aktivitetstilbud. Nogle ude af huset andre i huset. Aktivitetstilbuddet, der ligger i huset, kalder vi for Ældreløkken. Her starter dagen med, at vi mødes til en kop kaffe, hvor vi i fællesskab skaber en rar stemning, så en god dag kan begynde. I Ældreløkken er der et bredt udsnit af aktiviteter - lige fra håndarbejdssysler, sang og musik samt ture ud af huset. Derudover er der fokus på traditioner og højtider ud fra brugernes ønsker. Tilbuddene er en blanding af aktiviteter, der vedligeholder fysiske og psykiske færdigheder, giver oplevelser og underholder. Der er tilknyttet en socialpædagog og en social- og sundhedshjælper, og der er egenbetaling på 200 kr. om måneden til diverse aktiviteter. Der er pt. 12 brugere af Ældreløkken, så det er et lille men hyggeligt sted.

 

Fysiske rammer

Botilbuddet ligger i stueetagen i en boligblok i sammenhæng med et plejecenter og almene boliger.

Brugerindflydelse

Der er høj grad af brugerindflydelse på alle relevante områder.
 

Antal brugere og pladser

Der er 18 lejligheder fordelt på to afdelinger.

Beboerøkonomi

Borgerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring.
 

Personale og ledelse

Personalet er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter/hjælpere og en ergoterapeut. 

Der er personale tilknyttet døgnet rundt.

 

Rehabiliteringsleder
Pia Tofte Madsen
Mail: ptm@odense.dk
Tlf.: 65 51 39 44 / 29 46 96 05 

Assisterende rehabiliteringsleder

Rikke Holmgaard Bødker 
E-mail: rhboe@odense.dk

Tlf.: 65 51 38 22

Ældre- og Handicapforvaltningen