Spring til indhold

Bostedet Bjørnemosen

Bjørnemosen er et bosted til voksne mennesker med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med behov for hjælp og støtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Voksne mennesker, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp og støtte, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Visitationsudvalget træffer afgørelse om der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Almenboliglov § 105 

 

Dagligdagen og aktiviteter

På Bostedet Bjørnemosen er de fleste beboere i en eller anden form for dagaktivitet; Enten skole, værksted eller samværstilbud. Til de beboere, der er i dagaktivitet, benyttes den ugentlige fridag fra dagaktiviteten til at få ordnet forskellige praktiske og personlige ting ud fra individuelle behov. Det sker med støtte fra personalet. 

 

Alle beboere skal, i forhold til deres kompetencer, deltage i de praktiske gøremål vedrørende deres lejlighed. Derudover bliver der i løbet af året afholdt forskellige fællesarrangementer.


Der er tilknyttet personale døgnet rundt.

 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på deres hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Der samarbejdes med borgerne omkring de mål de har, samt omkring den støtte, de er visiteret til.

 

Antal brugere og pladser

Der bor 27 borgere på bostedet Bjørnemosen.

 

Fysiske rammer

Bostedet Bjørnemosen består af 27 lejligheder fordelt i tre boliggrupper med ni lejligheder i hver. Hver lejlighed indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Hver boliggruppe indeholder desuden fællesrum med stue og køkken. Der er en servicebygning med kantine, vaskeri, kontor og vagtværelse. Der findes desuden en stor dejlig have. Der er seks boliger delvis beregnet til kørestolsbrugere.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges om boligsikring.

Derudover kan beboerne være med i en mad- og aktivitetsordning.

 

Personale og ledelse

På Bjørnemosen er der en 21 medarbejdere. Personalet er tværfagligt sammensat. 
Der er tilknyttet personale døgnet rundt.

 
 
På Bjørnemosevej er 6 af boligerne delvis beregnet til kørestolsbrugere.
På Bjørnemosevej er 6 af boligerne delvis beregnet til kørestolsbrugere.

 

Rehabiliteringsleder
Thomas Nørregaard Laugesen

tla@odense.dk

 
Assisterende rehabiliteringsleder
Kirsten Uglebjerg Stehmann
kius@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen