Spring til indhold

Ungefællesskabet Rømersvej

Ungefællesskabet Rømersvej er et udrednings- og rehabiliteringstilbud for unge med nedsat psykisk funktionsevne og potentiale til at komme i mere selvstændig boform.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet?

Unge med nedsat psykisk funktionsevne og med lettere støttebehov.
 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøger på venteliste.
 

Lovgivning

Lov om social service § 107
 

Dagligdag og aktiviteter

Målsætningen i Ungefællesskabet er, at beboerne via den rehabiliterende tilgang skal opnå/styrke deres kompetencer, så de på sigt kan flytte ud i boliger, som understøtter deres behov. Derfor er det de daglige gøremål, der er i fokus. Beboerne skal lære at mestre så meget som muligt, så de i løbet af 1 år (ca.) kan flytte i passende tilbud, som svarer til deres kompetencer og støttebehov.

Beboerne deltager i de praktiske opgaver omkring egen bolig og fællesarealer.

Der tilbydes socialpædagogisk støtte i form af støtte til uddannelse og beskæftigelse, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til personlig pleje, støtte til kontakt og samvær og udvikling af sociale kompetencer, støtte til indkøb og madlavning.

Der tilbydes som udgangspunkt ikke fællesaktiviteter. De fleste ting foregår omkring den enkelte beboers individuelle udviklingsmål og ønsker. Vi arbejde med inklusion i samfundet, etablering og udbygning af netværk i form af præsentation for forskellige fritidsaktiviteter i civilsamfundet og dét at finde venner og skabe relationer med andre unge.

Vi arbejder rehabiliterende med den enkelte unges retningsgivende mål og samarbejder med de pårørende, hvis den unge ønsker det. Der kan ligeledes holdes jævnlige møder med pårørende og den unge, hvis det er den unges ønske og behov. Vi forventer, at den unge har skole eller dagtilbud i hverdagen. 
 

Brugerindflydelse

Der afholdes beboermøder.
 

Antal brugere og pladser 

Der er plads til 10 unge i Ungefællesskabet.
 

Fysiske rammer

Der er to huse med fem lejligheder i hver. Hver lejlighed er på godt 20 m2 og består af et stort ophold/soverum samt eget toilet og bad. Der er seks lejligheder på 1.sal (trapper) og fire i stuen. I stueetagen er der fælles køkken, spiseplads, tv-stue og vaskerum.
 

Beboerøkonomi

De unge betaler husleje og forbrugsafgifter. Herudover er der egenbetaling for kost og rengøringsmidler. Der kan ikke søges om boligstøtte. Ungefællesskabet er som § 107 tilbud omfattet af Odense kommunes regler om rådighedsbeløb.
 

Personale og ledelse

Personalet består pt. af tre medarbejdere, som dækker alle ugens 7 dage, fra ca. 8.00 til ca. 19.30 på hverdage og lidt mindre i weekenden.

 

Rehabiliteringsleder

Kaj Johansen
Tlf.: 40 22 87 55

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Line Moth
Tlf.: 20 40 36 95

 

 

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen