Spring til indhold

Bofællesskabet Å-huset

Et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Bofællesskabet er et tilbud til voksne udviklingshæmmede, som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig. Det forventes, at borgerne i bofællesskabet er i stand til/ønsker at klare mange af sine gøremål selvstændigt – uden behov for yderligere pædagogisk hjælp.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere er tilknyttet et aktivitetstilbud eller beskyttet beskæftigelse 4 af ugens hverdage eller er i uddannelse. Enkelte beboere har ikke dagtilbud. Beboerne skal selv klare så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og får den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Hjælpen kan være både socialpædagogisk eller praktisk. Personalet arbejder primært eftermiddag, aften og weekender, ikke om natten. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage. Hjemmedage er dage (typisk én gang om ugen), hvor beboeren ikke deltager i dagtilbud, men hvor beboeren, med den nødvendige støtte fra personalet, får ordnet forskellige praktiske og personlige ting.

 

Der er fælleslokaler på stedet, hvor der foregår forskellige aktiviteter, bl.a. fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.

 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på hverdagen. Udover indflydelse på egen hverdag f.eks. via samarbejdsplaner (vedr. bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp) har beboerne indflydelse på bostedets hverdag gennem beboer- eller husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker.

 

Antal brugere og pladser

Der er 8 beboere.

 

Fysiske rammer

Beboerne har egne lejligheder med eget køkken og bad/toilet. Boligerne er indrettet, så der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte beboers handicap.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon etc.). Der kan søges boligsikring/boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter reglerne herom.

 

Personale og ledelse

Der er tilknyttet tre medarbejdere til tilbuddet. Alle fastansatte medarbejdere har en pædagogisk uddannelse. Personalet arbejder primært eftermiddag, aften og weekender, ikke om natten. Der er også personale i dagtimerne på beboernes hjemmedage.

Til stedet er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.

 

Rehabiliteringsleder

René Paaske Jørgensen
rjoe@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

 

Ældre- og Handicapforvaltningen