Spring til indhold

Bofællesskabet Å-huset

Et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte kan
og ønsker at leve selvstændigt liv.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Bofællesskabet Å-huset er et botilbud for voksne med varigt nedsat psykisk nedsat funktionsevne (handicap), som med den nødvendige pædagogiske støtte kan og ønsker at leve i selvstændigt liv i et bofællesskab.

 

Sådan får man tilbuddet

Visitation til tilbuddet sker gennem Myndighed på det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapforvaltningen. Myndighed vil igennem sagsbehandlingen vurdere på, om pågældende borger passer til tilbuddet og kan skrives på ventelisten.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85.
Almenboliglov § 105 stk. 2.

 

Faglige tilgange

Grundlaget for alt pædagogisk arbejde er den anerkende og værdsættende tilgang og at personalet arbejder bevidst med konkrete fagligt metoder, til at understøtte den enkeltes behov. På Bofællesskabet Å-huset er den pædagogiske ramme relativ tæt, let tilgængelig og kontinuerlig, med god mulighed for at støtte og guidende beboerne i løbet af dagen.

Sammen med hele forvaltningen, arbejdes der med afsæt i den rehabiliterende tilgang og metoden Empowerment, hvor fokus er på, at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv, herunder evnen til at kunne selv. I støtten lægges der vægt på både det individuelle og fællesskabet, med afsæt i den enkelte beboers behov og forudsætninger.

 

Dagligdagen

Generelt er dagligdagen præget af at beboerne har en høj grad af selvstændighed. Her danner husets fællesarealer en tryg og forudsigelig ramme for socialt samvær og i form af små hyggestunder i køkkenet, fællesspisning, snakke i sofaen og hygge foran fjernsynet mv.

Beboerne er typisk i beskæftigelses- eller aktivitetstilbud tre til fire af ugens hverdage. løbet af ugen afsættes der støttetid af til beboernes personlige og praktiske gøremål, hvor personalet har mulighed for at støtte, vejlede og ledsage. Derudover har beboerne mulighed for lettere tilgængelig støtte, det meste af dagen.
 

 

Brugerindflydelse

Beboerne har i stor udstrækning indflydelse på hverdagen. Udover indflydelse på egen hverdag f.eks. via samarbejdsplaner (vedr. bl.a. beskæftigelses- og boligforhold, ønsker og behov for hjælp) har beboerne indflydelse på bostedets hverdag gennem husmøder og personlige samtaler. Generelt bliver hverdagen og støtteomfanget tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker.

 

Antal brugere og pladser

Der er 8 beboere.

 

Fysiske rammer

Lejlighederne er med stue, soveværelse, bad/toilet og tekøkken. Til alle lejligheder er der tilhørende overdækket altan vendt mod Odense Å.

Fællesarealerne indeholder køkken, stue, terrasse og vaskerum. Der er udgang til fælles have. Det er muligt at færdes på alle beboerarealer uden at komme på tapper. Bygningen er dog ikke indrettet kørestolsvenligt.

 

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter som alle andre borgere (husleje, el, telefon mv.). Der kan søges boligydelse til delvis dækning af huslejeudgiften efter gældende regler.

Derudover betales der et fast månedligt beløb de to fælles kasser; aktivitetskasse og til rengøringskasse.

 

Personale og ledelse

Der 4 medarbejdere som alle er pædagogisk uddannede. På hverdage er der typisk personale mellem kl. 8-21 og i weekender og på helligdage typisk kl. 11-19.

Til stedet er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.

Rehabiliteringsleder
Birgitte Andersen
bian@odense.dk

Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ledige stillinger slås op via Odense Kommunes hjemmeside, herunder job som tilkaldevikar. Ansøgninger via e-mail besvares ikke.

Ældre- og Handicapforvaltningen