Spring til indhold

Bo- og støttetilbuddet Sprogøvej

Et bo- og støttetilbud for voksne udviklingshæmmede, som med den rette støtte ønsker at leve i egen bolig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Personer med varigt nedsat psykisk funktionsevne (handicap), og som med den nødvendige støtte kan og ønsker at leve i et bofællesskab, eller i egen bolig.

 

Sådan får man tilbuddet

Visitation til tilbuddet sker gennem myndig på det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapforvaltningen. Myndighed vil igennem sagsbehandlingen vurdere på, om pågældende borger passer til tilbuddet og kan skrives på ventelisten.


Lovgivning

Lov om social service § 83/85
Almenboliglov § 105 stk. 2

 

Faglige tilgange

Grundlaget for alt pædagogisk arbejde er den anerkende og værdsættende tilgang og at personalet arbejder bevidst med konkrete fagligt metoder. Sammen med hele forvaltningen arbejdes der med afsæt i den rehabiliterende tilgang og metoden Empowerment, hvor fokus er på, at beboeren opnår den højest mulige grad af styring og indflydelse på eget liv, herunder evnen til at kunne selv.

I støtten tilgodeses både den enkelte og gruppen, med et hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv, samt forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet.

Bofællesskabet og støtteboligerne henvender sig grundlæggende til to forskellige typer af behov for pædagogisk støtte. I bofællesskabet er den pædagogiske ramme tæt, let tilgængelig og relativ kontinuerlig og med god mulighed for at støtte og guidende beboerne i løbet af dagen. I støtteboligerne er der et øget fokus på at vejlede og guide beboeren til at kunne handle selvstændigt. Støttebehovet her er typisk mere afgrænset og beboerne håndterer store dele af hverdagen selvstændigt og evner, i et hvis omfang, at udsætte behov.

 

Dagligdagen

Beboerne klarer selvstændigt de daglige opgaver de er i stand til og får hertil hjælp, støtte og vejledning til de opgaver de har vanskeligt ved eller er forhindret i selv at udføre.

Udover den daglige pædagogiske støtte, har den enkelt beboer i løbet af ugen afsat støttetid tilpasset dennes behov jf. serviceloven § 85. Her støtter og vejleder personalet beboeren i praktiske opgaver i hjemmet, sociale færdigheder, kontakt og eventuelt pædagogisk ledsagelse til offentlige instanser og i øvrigt til de opgaver livet nu engang indeholder.

Beboerne har mulighed for aktiviteter i fællesarealerne. I forbindelse med højtiderne er der forskellige traditioner. Derud over deltager beboerne i individuelle fritidsaktiviteter og benytter sig af byens kulturelle muligheder.

De fleste beboere er enten i uddannelse, beskyttet beskæftigelse eller på samværs- og aktivitetstilbud 3-4 dage om ugen.
Bofællesskabet og støttelejlighederne har hver deres fællesarealer hvor der foregår forskellige aktiviteter, bl.a. fællesspisning og andet socialt samvær ud fra beboernes behov og ønsker.

 

Brugerindflydelse

Der holdes beboermøde, hvor beboerne drøfter og træffer beslutninger inden for fællesskabets rammer. Det være sig i forhold til at tilrettelægge aktiviteter og ture, men også i forhold til hvad man som beboere oplever relevant at tale med hinanden om.

 

Antal brugere og pladser

Der er 8 pladser i bofællesskabet og 6 pladser i støtteboligerne.

 

Fysiske rammer

Stedet er fysisk delt op i et bofællesskab (Sprogøvej A+B) med fælles indgang og alle faciliteter under samme tag, og i støttelejligheder (Sprogøvej C-K) der ligger på række umiddelbart ved siden af bofællesskabet, med egne private indgange.

Støttelejlighederne har derudover et fælleslokale med køkken og et fælles vaskeri.
Alle beboere har egne lejligheder med tekøkken, bad, toilet og have, og der er mulighed for at tilberede mad i fælleskøkkenerne.

 

Beboerøkonomi

Beboerne indgår egne lejekontrakter og betaler husleje, forbrugsafgifter og kost m.m. Der kan søges om boligydelse efter gældende regler. Alle beboere har individuelle kostordninger, som er afhængig af den individuelle kostvisitation og de valg beboeren i øvrigt tager. Alle borgere betaler et grundbeløb til den fælles aktivitetskasse og til rengøringskasse.

 

Personale og ledelse

Der er ansat 8 medarbejdere og én fast pædagogstuderende. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger.
Der er personale alle uges dage fra 7-23, samt sovende nattevagt 23-7.

Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.

Rehabiliteringsleder
Birgitte Andersen
bian@odense.dk

Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ledige stillinger slås op via Odense Kommunes hjemmeside, herunder job som tilkaldevikar. Ansøgninger via e-mail besvares ikke.

Reabiliteringsleder
Cecilie Buhl Madsen
cebm@odense.dk

Ass. rehabiliteringsledere
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk
Rehabiliteringsleder
Cecilie Buhl Madsen
cebm@odense.dk

Ass. rehabiliteringsledere
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen