Spring til indhold

Specialtilbuddet Grevenlund

Grevenlunden er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med varig nedsat psykisk/fysisk funktionsevne med behov for særlig hjælp og støtte.

Selvbetjening

Hvem kan få tilbuddet

Voksne, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp og støtte, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Grevenlunden henvender sig hovedsageligt til voksne, der foruden den nedsatte funktionsevne har en sindslidelse eller gennemgribende adfærdsforstyrrelse eller har dom til behandling samt udad reagerende adfærd.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Visitationsudvalget træffer afgørelse om der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.


Lovgivning

Lov om social service §108 og §104.

 

Dagligdagen og aktiviteter

På Grevenlunden inddrages/påvirkes beboerne til at deltage aktivt i deres egen hverdag. Beboerne er i intern beskæftigelse, hvor de tilbydes aktiviteter i mindre enheder - både inde og ude. Beboernes hjemmedag tilpasses aktiviteten og kan derfor både foregå som hele eller halve dage.

 

På grund af beboernes handicap er de fleste af aktiviteterne på Grevenlunden individuelt tilrettelagt. Men når der er mulighed for det, skaber vi stunder for fællesskab.

Brugerindflydelse

Det aftales med den enkelte, hvad der er vigtig i beboernes liv.

Antal Brugere og pladser

Der er plads til 16 beboere på Grevenlunden.
Dagaktiviteten har 12 fuldtidspladser.

Fysiske rammer

Grevenlunden er indrettet i to bygninger:

Bostedet med 16 lejligheder. Lejligheder har stue med tekøkken, soveniche og badeværelse.
Aktivitetscenter med tilhørende lade og administration.

Beboerøkonomi

Beboerne betaler de samme udgifter, som alle andre (husleje, el og varme) Derudover kan beboerne være med i en madordning, busordning og en rengøringsmiddel-pakke.

Personale og ledelse

Der er ansat 43 medarbejdere på Grevenlunden. Personalet er tværfagligt sammensat. Der er personale til stede hele døgnet, herunder to vågne nattevagter.

 

Der er tilknyttet en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder til stedet:

 

Rehabiliteringsleder

Ulla Leth
ulle@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsledere

Ditte Høtoft Nielsen
dihn@odense.dk

Julie Ewald Carlsson

jeca@odense.dk

Christian Hauseth
haug@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen