Spring til indhold

Munkehattens Aktivitets- og Samværscenter

Munkehattens Aktivitets- og samværscenter er et tilbud for voksne med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Hvem kan få tilbuddet

Munkehattens Aktivitets- og Samværscenter modtager voksne borgere med betydeligt nedsat funktionsevne, der har behov for hjælp og støtte til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Målgruppen er voksne fysisk/psykisk udviklingshæmmede borgere over 18 år. Tilbuddet er primært til immobile borgere med stort behov for omsorg og pleje.
 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor ansøger også deltager. Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt der kan tilbydes en plads. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.
 

Lovgivning

Lov om social service § 104.
  

Dagligdagen og aktiviteter

Brugerne ankommer til Munkehattens Aktivitets- og Samværscenter mellem kl. 8.45 og 9.15. Brugerne begynder dagen i deres teams og dagens aftalte aktiviteter starter. Mellem 11.30 og 12.30 spiser brugerne deres medbragte frokost. Derefter er der diverse aktiviteter, hvile og samvær frem til kl. 14.45, hvor de første brugere hentes til hjemturen.
 
Der tilbydes hjælp til omsorg og personlig pleje samt vejledning og støtte. Derudover arbejdes der primært med fysiske og sansemæssige aktiviteter som f.eks.: Ridning, svømning, massage, sansestimulering, bolchefremstilling, musik og sang samt individuel kommunikation såsom tegn-til-tale og billedkommunikation.
 

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse indgår naturligt i hverdagens pædagogik. Munkehattens Aktivitets- og Samværcenter og bostedet Munkehatten har ligeledes et fælles forældre/pårørendesamråd.
 

Antal brugere og pladser

45 fuldtidspladser fordelt på 62 borgere.

Fysiske rammer

Aktivitets- og Samværscentret er fordelt på 2 matrikler, på Munkehatten 4 og på Peder Skrams Vej 19, 5220 Odense. De fysiske rammer er indrettet med diverse hjælpemidler, liftsystemer og ramper ved alle indgangsdøre. Brugerne er fordelt i seks teams med fast tilknyttet personale. Fællesfaciliteter er Munkehattens café-området, sanserum, intern fysioterapi, hvilefaciliteter, hygiejnerum og køkken.

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8.45 -15.00 og fredag: 8.45 - 14.00.

 

Personale og ledelse

Der er ansat pædagoger, social- og sundhedspersonale, omsorgsmedhjælpere, fysio-/ergoterapeuter og flex-medarbejdere. Stedet fungerer løbende som uddannelsessted og modtager årligt 3-5 studerende fra pædagogseminariet i Odense.

Munkehattens Aktivitets- og Samværscenter har fælles ledelse med botilbuddet Munkehatten.

Rehabiliteringsleder
Christina Thomsen
E-mail: ctho@odense.dk
Tlf.: 20 29 72 14

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Anne Juhl Krogshede
E-mail: ajkro@odense.dk
Tlf: 29 31 81 09
 
 

 

Klub Munkehat

Klub Munkehat er et klubtilbud primært for hjemmeboende borgere, som har brug for et tilbud om eftermiddagen. I klubben er der mulighed for at lave mange ting og deltage i forskellige aktiviteter. I Klub Munkehat er man i trygge rammer og har mulighed for nærvær, samvær, oplevelser og udfoldelse sammen med andre. Der er tilknyttet fire brugere i Klub Munkehat.

Åbningstider i Klub Munkehatten:
Mandag - fredag kl. 15.00 - 17.00

Klubben har lukket på følgende dage:   
Skærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
St. Bededag
Kristi Himmelfartsdag
2. pinsedag 
Grundlovsdag 
2 uger i sommerferie (ugerne bliver udmeldt i januar det pågældende ferie år). 
Dagene mellem jul og nytår.

Ældre- og Handicapforvaltningen