Spring til indhold

Ældreløkken

Ældreløkken er et aktivitets- og samværstilbud, der primært henvender sig til de borgere, der bor på tilbuddet Fælledvej.

Dagligdagen og aktiviteter

Dagen starter med, at brugerne samt personalet mødes til en kop kaffe/te, hvor vi i fællesskab skaber en rar stemning, så en god dag kan begynde.

Her er et bredt udsnit af aktiviteter. Lige fra håndarbejdssysler, sang og musik samt ture ud af huset. Derudover er der fokus på traditioner og højtider. Dette ud fra de ønsker, brugerne af Ældreløkken har. Tilbuddene er en blanding af aktiviteter, der vedligeholder fysiske og psykiske færdigheder, giver oplevelser og underholder.

Lovgivning

Lov om social service § 104

Brugerindflydelse

Aktivitetsstedet er et frivilligt tilbud. For at gøre stedet til et attraktivt sted at komme, arbejder vi ud fra brugernes individuelle samt fælles ønsker om aktiviteter.
 

Antal brugere og pladser

Der er pt. 12 brugere.

 

Brugerøkonomi

Der betales 200,00 kr. månedligt fra hver bruger. Disse penge går til aktiviteter.

Personale og ledelse

Der er tilknyttet én socialpædagog og én social- og sundhedshjælper til tilbuddet.

 

Rehabiliteringsleder

Pia Tofte Madsen

ptm@odense.dk

Tlf: 65 51 39 44 eller 29 46 96 05

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Lene Mølgaard Winther

lmw@odense.dk

Tlf. 20 48 16 57 

Ældre- og Handicapforvaltningen