Spring til indhold

Områdebeskrivelse 8

Bydelen består af Dalum, Hjallese, Sanderum og Tingløkke skoledistrikter

Dekorativt kort over de 4 skoledistrikter

Tryk på kortet for at se bydelen i Kortinfo

 

Om bydelen

Bydelen består af en sammenlægning af skoledistrikterne på Dalumskolen, Hjalleseskolen, Sanderumskolen og Tingløkkeskolen. Det er et stort område, men de 4 skoledistrikter fletter ind i hinanden, og hænger uløseligt sammen.

Bydelen ligger i den centrale del af Odense og strækker sig over et stort geografisk område fra Elmelundsskoven i vest mod Munkebjergvej, SDU og Højby mod øst.

Elmelundsskoven sydvest for Odense er den største nye skov Danmark i 100 år. De 600.000 træer blev plantet i 2014. Skoven skal give borgerne i Odense-området flere og bedre naturoplevelser. Samtidig er den med til at beskytte drikkevandsreserverne i undergrunden.

 

Dekorativt billede af nogle nyudsprungne bøgeblade

 

Der er tale om et kæmpe rekreativt område på 360 hektar mellem Blommenslyst Golfklub og Odense Eventyrgolf.
Op mod byen ligger Odenses store eventplads 1000 årsskoven, der blandt andet huser en af Danmarks allerstørste musikfestivaler ”Tinderbox”. Og Dyrskuepladsen, hvor der både afvikles Dyrskue, inviteres til cirkus, spilles fodbold og meget andet.

Fritidsfaciliteter

Der findes forholdsvis mange faciliteter i og omkring bydelen.

Bydelscenter:

Dalumhallerne rummer to boldspilhaller, et udendørs anlæg til tennis, beachvolley og beachhåndbold samt et udendørs fitnessområde. Herudover er der et skytteanlæg og et klubhus til lystfiskerne, der også har funktion af forsamlingshus for lokalområdet.

Tingløkke skoledistrikt er især kendetegnet ved anlæggene ved Dalum rådhus, hvor der er boldbaner, tennisanlæg med to tennishaller og grusbaner samt et stort rideanlæg ved Dalumgård.

 

Dekorativt billede af strand-håndbold

Lokalcenter:

I Hjallese Skoledistrikt er faciliteterne centreret ved Hjalleseskolen, hvor der ud over en boldspilhal også er en kunstgræsbane, en hockeybane og et beachvolleyanlæg.

I Sanderum skoledistrikt er der ud over golfbanerne og Elmelundsskoven også idrætshal ved Sanderumskolen samt Fyns Væddeløbsbane.

Der er fine rekreative områder både ved Elmelundsskoven, Tusindårsskoven og Odense Å.

Fritidsliv:

Der er en række meget store foreninger i bydelen. Dalum IF (+1000 medlemmer) trækker medlemmer fra en meget stor del af byen, DHG Håndbold (+ 500 medlemmer), DHG Gymnastik (+ 1000 medlemmer), Dalumgård Rideklub og Odense Beachvolleyklub (begge med + 200 medlemmer).

 

Antal borgere i bydelen

  • 2018 - 20.950
  • 2028 - 21.618

Demografi

Området dækker over 4 skoledistrikter, hvor der forventes en fremgang på næsten 10% i Dalum, men en tilbagegang i både Tingløkke og Hjallese.

 

Udvikling af bydelen


Bydelen er meget varieret med både tæt lav bebyggelse, alment boligbyggeri og villaer. Primært de centrale og østlige skoledistrikter (Tingløkke, Dalum og Hjallese) har den største beboertæthed og de fleste fritidsfaciliteter, mens den vestlige del (Sanderum) har de rekreative områder.

Der er tale om et stort område med stor diversitet i forhold til beboersammensætning, befolkningstæthed, boligtype og socioøkonomiske forhold.

Området er under udvikling. Skovrejsningen i Elmelundsskoven giver mulighed for at anlægge rekreative faciliteter til friluftsbrugerne. Der er allerede hundeskov og ridestier i området.

Dalum Papirfabrik er under omdannelse. Der vil komme 72000 kvadratmeter nyt boligareal på den gamle fabriksgrund og tilstødende arealer, hvilket sætter fritidsfaciliteterne yderligere under pres. De eksisterende fritidsanlæg i området er generelt udfordret på kapaciteten og den voksende søgning fra hele byen til de foreninger, der er i området, øger udfordringerne.

Områderne skal fremtidssikres med plads til udvidelse ved Dalumhallen eller i nærmeste omegn, omkring Dalum Stadion, Dalumgårds Allé og Tingløkkeskolen for at kunne imødekomme de nuværende behov men også den befolkningstilvækst på 10%, der forventes over en 10 årig periode.

Der bør endvidere sikres udvidelsesmuligheder ved Hjalleseskolen og Sanderumskolen for aflastning af Tingløkke/Dalumområdet.

 

By- og Kulturforvaltningen