Spring til indhold

Leverandørstrategi - Det specialiserede socialområde 2021

Strategien skal høj grad også være med til at skabe nogle vilkår, der gør, at vi bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så skal den medvirke til en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen