Spring til indhold

Leverandørstrategi - Det specialiserede socialområde 2021

Strategien skal høj grad også være med til at skabe nogle vilkår, der gør, at vi bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så skal den medvirke til en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Vi vil med strategien styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcer. Strategien skal høj grad også være med til at skabe nogle vilkår, der gør, at vi bedre kan imødekomme borgernes behov.

Leverandørstrategien skal ses i forening med Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og vi fortsætter derfor vores samarbejde med kommunerne i Region Syddanmark om at sikre og koordinere, at der er de nødvendige tilbud på tværs af kommunegrænserne.


Vi har opstillet fire pejlemærker for det tværgående arbejde på det specialiserede socialområde. De fire pejlemærker definerer Odense Kommunes fælles udgangspunkt og sætter rammer for samspillet mellem leverandørorganisationen og borgernes behov. De fire pejlemærker er:

  1. Faglighed
  2. Effekt
  3. Nærhed
  4. Økonomi

 

Du kan læse Leverandørstrategien til det specialiserede socialområde 2021 her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen