Spring til indhold

Strategi for velfærdsteknologi

Odense Kommune ønsker, at velfærdsteknologien er orienteret mod brugerne og medvirker til at skabe en bedre brugeroplevet livskvalitet i hverdagen.

Med udgangspunkt i konkrete og dokumenterede behov, vil Odense Kommune og  Ældre- og Handicapforvaltningen indgå i afprøvningen og udviklingen af relevante teknologier, som opfylder en eller flere af strategiens målsætninger.

 

I alle projekter skal der sikres dokumentering af effekter ved projektets afslutning af både kvalitativ og kvantitativ art, hvor dette er relevant – i forhold til eksempelvis brugernes og medarbejdernes tilfredshed samt arbejdsmiljøpåvirkninger. Herved sikres det, at både borgere og medarbejdere bliver aktivt involveret i at udvikle og evaluere løsningerne.

 

 

Læs hele Odense Kommunes strategi for brugen af velfærdsteknologi (2009) her.

Ældre- og Handicapforvaltningen