Spring til indhold

Veteranstrategi 2021

Veteraner har oftest et stort ønske om at have et arbejde og bidrage positivt til samfundet. Det er derfor ikke manglende motivation, der forhindrer den enkelte i at have et job. Ved at samarbejde med virksomhederne og støtte veteranerne kan vi skabe en ramme, hvor veteranerne har mulighed for at bidrage til trods for de udfordringer, den enkelte har.

Strategien indeholder tre principper for forvaltningens arbejde med veteraner og fire temaer, der skal sikre en helhedsorienteret indsats for den enkelte veteran.

Du kan læse Veteranstrategien 2021 her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen