Spring til indhold

Strategi Den Inkluderende By og Housing First

Som Beskæftigelses- og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt liv. Det betyder, at Odense skal være en by med plads til alle. En by, hvor alle føler sig trygge. Det skal Strategi for Den Inkluderende By og Housing First være med til at bevare og fremtidssikre.

Den inkluderende by og Housing First er begge tilgange, der bygger på respekt, empati og medmenneskelighed. Derfor ser vi også arbejdet med disse tilgange som tæt forbundne og gensidigt afhængige af hinanden.

Med den inkluderende by arbejder vi målrettet på at skabe et byrum, der fremmer ”det gode møde” mellem de forskellige mennesker og aktører i alle dele af Odense. Et tæt samarbejde på tværs af kommunen og relevante samarbejdspartnere gør det muligt at handle forebyggende og akut ved behov.


Tilsvarende har vi et vellykket tværgående samarbejde i Odense omkring Housing First. Det gode samarbejde gør, at vi lykkes med, at borgere i udsatte positioner kan få deres egen bolig og fastholde den.

 

Læs Odense Kommunes strategi for Den Inkluderende By og Housing First her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen