Spring til indhold

Om Facilitetsstrategien

En by i rivende udvikling

Fritidsfaciliteter

Strategien tager afsæt i Fritidspolitikken og i de anbefalinger, der er kommet fra By- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og relevante organisationer.

Samtidig understøtter og fremmer strategien FN’s Verdensmål og Odense Kommunes Effektmål.

Strategien tager udgangspunkt i en række principper, der afspejler byens udvikling, facilitetsstatus samt anbefalinger til handlinger. Hovedgrebet for fremtidig facilitetsudvikling i Odense vil være demografisk udvikling.

Strategien ledsages af en række bilag: Blandt andet Befolkningsprognose 2007-2028, lokalområdebeskrivelser, samt oversigt over aktuelle anlægsønsker på fritidsområdet.

 

  • Facilitetsstrategi - vil vise nuværende facilitetsdækning og sætte fokus på byens demografiske udvikling med udgangspunkt i befolkningsprognosen og planlagte byomdannelsesprojekter
  • Oversigt over anlægsønsker Fritid og Kultur 2019 kan rekvireres hos Dorte Nielsen, tlf. 65515318 eller på mail dan@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen