Spring til indhold

Om Facilitetsstrategien

En by i rivende udvikling

Strategien tager afsæt i Fritidspolitikken og i de anbefalinger, der er kommet fra By- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og relevante organisationer.

Samtidig understøtter og fremmer strategien FN’s Verdensmål og Odense Kommunes Effektmål.

Strategien tager udgangspunkt i en række principper, der afspejler byens udvikling, facilitetsstatus samt anbefalinger til handlinger.Hovedgrebet for fremtidig facilitetsudvikling i Odense vil være demografisk udvikling.

Strategien ledsages af en række bilag: Blandt andet Befolkningsprognose 2007-2028, lokalområdebeskrivelser, samt oversigt over aktuelle anlægsønsker på fritidsområdet.

 

By- og Kulturforvaltningen