Spring til indhold

Områdebeskrivelse 14

Bydelen består af Agedrup og Seden skoledistrikter

Dekorativt kort over Agedrup og Seden skoledistrikter

Tryk på kortet for at se bydelen på Kortinfo

 

Om bydelen

Bydelen består af en sammenlægning af skoledistrikterne for Agedrup Skole og Seden Skole.

Fritidsfaciliteter
En stor del af bydelen består af opdyrkede arealer. Den nordlige del af distriktet grænser ud til Odense Fjord, hvor især det rekreative område på Stige Ø er en velbesøgt destination for odenseanerne. Her er både legepladser, løberute, minigolf og forhindringsbane.

Bebyggelsen i bydelen er primært samlet omkring Kertemindevejen, hvor de største byer er Seden og Agedrup-Bullerup.

Bydelscenter:

Fjordagerhallen og de omkringliggende boldbaner, tennisbaner, minigolf og teaterscene, danner rammen for aktivitet og samvær for mange af beboerne i og omkring bydelen. Der er yderligere en hal ved Agedrup Skole, som har en springsal, der benyttes af mange gymnaster i hele Odense.

Fritidsliv

I Seden ligger en af Danmarks største foreninger, Fjordager Idrætsforening, som har afdelinger inden for flere forskellige idrætsgrene heriblandt fodbold, basketball, gymnastik, minigolf og linedance.

 

Dekorativt billede af nogle damer der danser linedance ved Fjordagerskolen

Fjordager IF har også deres eget amatørteater, som har egne faciliteter i en nedlagt varmecentral.

Fjordager IF tilbyder aktiviteter i hele distriktet og på begge skoler.

Ud over Fjordager Idrætsforening er der Odense Sportsfisker Klub, som er en stor og meget aktiv forening med klubhus i Seden og et virke overalt, hvor der er vand at fiske i. Foreningen driver en fiskeskole, hvor de underviser utallige børn og unge i fiskeri og adfærd i naturen. De anvender primært naturens faciliteter men bruger også deres klubhus i forbindelse med deres undervisning.

I Åsum, der er et traditionelt landsbysamfund, findes Åsum IF., der sammen med et engageret lokalområde ofte sætter fællesprojekter i gang.

Der findes herudover rideklubber, spejdere og skytteklub med videre.

 

antal borgere i bydelen

  • 2018 - 9.100
  • 2028 - 10.683

 

 

Demografi

Bydelen ligger som en af de perifere bydele i Odense Kommune. Ligesom de øvrige ydre distrikter dækker distriktet et forholdsvis stort areal. Bydelen oplever i en 10 årig periode en stigning på 17%.Udvikling af bydelen

I Seden Syd er der i de seneste år opstået flere nye villakvarterer, som især appellerer til børnefamilier. Området indeholder flere små grønne arealer med plads til småleg og aktivitet. I nærområdet findes også naturområdet H.C. Andersen Skoven.

Der anlagt en udendørs fitness-station ved Fjordager IF., fodbold, hvilket tilbyder et alternativ til den traditionelle idræt.

By- og Kulturforvaltningen