Spring til indhold

Områdebeskrivelse 17

Bydelen består af Skt. Klemens skoledistrikt

Dekorativt kort over Skt. Klemens skoledistrikt

Tryk på kortet for at se bydelen i Kortinfo

 

Om bydelen

Bydelen består af Skt. Klemens Skoledistrikt.
Skt. Klemens by ligger i den nordlige del af distriktet. Distriktet er et af yderområderne af Odense Kommune og består primært af opdyrkede arealer. Ud over Skt. Klemens er der enkelte små landsbyer som Fangel og Volderslev og nogle mindre bosætninger.

Den fynske motorvej går lige nord for bydelen, hvilket er attraktivt for borgere med jobs, der kræver kørsel til andre dele af landet.

Fritidsfaciliteter

Foreningslivet i bydelen orienterer sig primært mod faciliteterne på Skt. Klemensskolen, hvor der udover idrætshal er et mindre antal fodboldbaner samt en multibane. Herudover er der en boldbane i Fangel.
Odense Å løber langs den vestlige del af bydelen. Der er et fint forbundet og nemt tilgængeligt stisystem i ådalen.

Fritidsliv

Fritidsaktiviteterne i bydelen udfolder sig primært omkring skolen. Herudover anvendes forsamlingshuset i Stenløse til kulturelle aktiviteter. Der er desuden et specialanlæg til fjernstyrede biler på Energivej.

De primære foreningsaktiviteter er forankret i Skt. Klemens-Fangel IF, der tilbyder fodbold og gymnastik og i Skt. Klemens Badmintonklub. Herudover er der en spejdergruppe, et par aftenskoletilbud samt et par øvrige foreninger.

Der er en forholdsvis begrænset mængde og variation af foreningstilbud og faciliteter i distriktet. Det må antages, at en større del af beboerne i området søger de mange muligheder, der er i nabodistrikterne.

 

antal borgere i bydelen

  • 2018 - 4.268
  • 2028 - 5.155

 

Demografi Bydelen er beliggende i den sydlige del af Odense og har en forventet befolkningstilvækst på ca. 900 borgere i en 10 årig periode svarende til næsten 20%.

 

Udvikling af bydelen

Dekorativt kort over nyt boligområde i Skt. Klemens

 

Der planlægges et nyt boligområde med ca. 350 nye boliger på et areal afgrænset af Stenløsevej mod nord og Dahlsvej mod syd.

Der er igangsat en konkret planlægning for området, herunder udarbejdelse af en helhedsplan, der skal danne baggrund for efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.

Det nye boligområde skal udvikles som en ny bæredygtig landsby, der har naturen helt tæt på, og landsbysamfundets fællesskaber skal revitaliseres og udvikles.


By- og Kulturforvaltningen