Spring til indhold

Områdebeskrivelse 12

Bydelen består af Lumby, Stige og Søhus skoledistrikter

Dekorativt billede til kort over Lumby, Stige og Søhus skoledistrikter

Tryk på kortet for at se bydelen i Kortinfo

Om bydelen

Bydelen består af en sammenlægning af skoledistrikterne Lumby Skole, Stige Skole og Søhusskolen. Bydelen ligger i den nordlige del af Odense, og er en af de perifere bydele i Odense Kommune.

Den østlige del af bydelen grænser op til indsejlingskanalen til Odense Havn. Den nordlige del består primært af opdyrket land, mens bydelen er mere befolket jo tættere på centrum af Odense, man kommer.

Den centrale del af bydelen er industrielt område, hvor især diverse gartnerier har produktion.

Indvielsen af Odins Bro i 2014 har gjort transporten til og fra bydelen lettere.

Lumby Mølle danner ramme om både den lokale historie og om en række arrangementer. Møllen drives af frivillige og ejes af Odense Kommune.

 

 

Fritidsfaciliteter

Bydelen har tre områder med udendørs boldbaner, som alle ligger op ad bydelens tre kommunale skoler, hvilket gør dem brugbare både i undervisningen for skolens børn og for foreninger i området. Desuden findes en kunstgræsbane hos Søhus Stige Boldklub ved Søhusskolen samt multibaner i Lumby og Stige.

Stigehallen er en selvejende institution, som benyttes af lokale foreninger til fodbold, gymnastik, håndbold og badminton. Derudover danner hallen ramme for diverse arrangementer som kræmmermarked og stævner.

 

Fritidsliv

På Søhusskolen er det primært Søhus Stige Boldklub, Søhus Badmintonklub og en række keglesportsforeninger i Søhusskolens kælder, der står for aktiviteterne. I Stige er det Stige Boldklub og Stige Gymnastikforening, der er de primære. Endelig er det i Lumby Lumby IF 88 og Lumby Skytteforening, der står for de fleste aktiviteter. I Lumby IF er der ud over fodbold og badminton også Pokemon, dart, kortspil og gymnastik på programmet.

Antal borger i bydelen

  • 2018 - 7.700
  • 2028 - 8.303

 

Demografi

Bydelen har en forventet befolkningstilvækst på ca. 600 borgere i en 10 årig periode, hvilket svarer til en stigning på 8%.

Dekorativt billede af en mand der kører mountainbike på Stige Ø


Udvikling af bydelen

De tre hovedbyer i distriktet har flittigt benyttet Bydelspuljen til at forbedre og udvikle deres landsbysamfund og fritidsmuligheder. Der er blandt andet kommet multibaner i Stige og Lumby samt kunstgræsbane og bevægelsesbane i Søhus.

By- og Kulturforvaltningen