Spring til indhold

Borgerinddragelsesstrategi

Odense Kommune har et ønske om en tættere dialog med borgerne. Borgerinddragelsesstrategien skal være med til at udforme det ønske.

Odense Kommune har tre strategiske mål, når det kommer til borgerinddragelse.


De tre mål går på, at Odense Kommune skal styrke og motivere det aktive medborgerskab, styrke dialogen med borgerne om kvalitetsudvikling af de kommunale serviceydelser, og at en større andel af kommunens borgere skal opleve, at deres forventning til serviceniveauet generelt og til konkrete serviceydelser i højere grad er i overensstemmelse med det mulige niveau.

 

Læs hele Odense Kommunes borgerinddragelsesstrategi (2009) her.

Borgmesterforvaltningen