Spring til indhold

Strategi for sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

Denne strategi sætter rammerne og retningen for de professionelles arbejde med sprogindsatsen, fra de møder forældre og børn første gang til og med skole.

Et solidt sprogligt fundament for børn og unge

Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder for at vokse op og gøre drømme til virkelighed.

 

I Odense skal vores børn og unge have lyst og mod på fremtiden. Det er deres virketrang, nysgerrighed og skabertrang, der skal løfte Odense, når fremtiden bliver nu tid. Derfor står vi sammen om at skabe de bedste rammer for, at alle børn og unge kan finde ind til og udleve deres drømme, og derfor kerer vi os både om, hvordan byens børn og unge har det i dag, og om hvordan vi gør dem klar til at træde ind i og skabe fremtiden. Her spiller børns sprog- og læsefærdigheder en hovedrolle. Sproget binder os sammen i et mangfoldigt fællesskab, giver os muligheder og åbner døren til drømmene og fremtiden. Derfor er sprog noget af det allervigtigste, vi kan give vores børn og unge med videre i livet.

 

Et godt sprog er nøglen til læsefærdigheder og dermed forudsætningen for at kunne blive dygtig i fagene i skolen. Men sprog handler langtfra ’kun’ om at gøre børnene skoleparate, at klare sig godt i nationale tests eller at få gode karakterer. Det handler også om at gøre børnene til socialt kompetente børn og unge med mod på livet. Til livsglade børn og unge, der kan begå sig socialt, lege med kammerater på legepladsen og i skolegården og danne nye venskaber. Og til børn og unge, som kan forstå sig selv og den verden, de er en del af. Personlige egenskaber som mod og optimisme er befordrende for et barns sprogudvikling. Derfor er et godt sprog også noget, alle børn har krav på.

 

I Odense skal alle børn tale et alderssvarende dansk, når de starter i 0. klasse. Derfor har vi et stærkt fokus på, hvordan vi kan stimulere alle børns sprog – både så tidligt som muligt og gennem barndommen. Grundlaget for gode læsefærdigheder begynder længe inden børnene begynder i skole. Fra national og international forskning ved vi, at kvaliteten og nærværet med barnet er afgørende for det lille barns sprogudvikling. Barnets leg med sproget og nysgerrighed i forhold til sprogets lyde, form og muligheder er afgørende for, at både ét- og flersprogede børn udvikler varierede sproglige kompetencer.

Vi ved også, at tidlige indsatser er de mest effektive, når det handler om at bryde et barns livsbane. Gør vi det godt, når børnene er helt små, så er de rigtig godt rustede til at gå ud i verden.

 

Sprogdannelsen sker længe før et barn siger sit første ord, og derfor hviler der en særlig forpligtigelse på det sprogarbejde, vi laver fra man som spæd møder sundhedsplejen til man begynder i skolen. Men det er naturligvis ikke kun i vores dagtilbud, at sprogarbejdet skal styrkes. Vi skal også tage hånd om de børn, der går i skole. Denne strategi for sprog i dagtilbud og skoler skal sikre, at alle børn kan læse og læse godt, når de forlader folkeskolen. Den skal anvise en retning for arbejdet med sprog og skabe sammenhæng og kontinuitet i vores sprogarbejde.

 

Vi har brug for børn og unge med gode sproglige kompetencer, og børnene har krav på, at vi giver dem mulighed for at udvikle deres sprog, fordi sprog er en forudsætning for at kunne begå sig i livet - i børnehaven, i skolen, på en uddannelse og senere på arbejdsmarkedet. Sprog er børnenes kilde til personlige og fælles bedrifter og oplevelser.

 

Det er gennem sprogarbejdet, at børnene får mulighed for samt lyst og evne til at leve og lære gennem hele livet.

 

Du kan læse mere om strategien på siderne her

Et sprogligt fundament er vigtigt

Ambitioner og mål for sprogindsatsen

De fire fokusområder

Udviklingen følges

Børn- og Ungeforvaltningen