Spring til indhold

Strategi for sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

Denne strategi sætter rammerne og retningen for de professionelles arbejde med sprogindsatsen, fra de møder forældre og børn første gang til og med skole.

Sproget binder os sammen i et mangfoldigt fællesskab, giver os muligheder og åbner døren til drømmene og fremtiden. Derfor er sprog noget af det allervigtigste, vi kan give vores børn og unge med videre i livet.


Et godt sprog er nøglen til læsefærdigheder og dermed forudsætningen for at kunne blive dygtig i fagene i skolen. Men sprog handler langtfra ’kun’ om at gøre børnene skoleparate eller at få gode karakterer.


Det handler også om at gøre børnene til socialt kompetente børn og unge med mod på livet. Til livsglade børn og unge, som kan forstå sig selv og den verden, de er en del af.


 

Læs hele Odense Kommunes strategi for sprog i dagtilbud og skole (2018-2021) her.

Børn- og Ungeforvaltningen