Spring til indhold

Ambitioner og mål for sprogindsatsen

Alle børn og unge udvikler sprog, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres sprog og læsefærdigheder til udvikling, læring og aktiv deltagelse i fællesskaber og samfundslivet.

Betingelser for den gode sproglige udvikling:

 

  • Sprogunderstøttelsen tager udgangspunkt i, hvor barnet og eleven befinder sig i sin kommunikative og sproglige udvikling.
  • Alle fagprofessionelle i dagtilbud og skole har viden om, hvordan sprogudviklingen fremmes.
  • Børn og elever mødes af fagprofessionelle, der i samværet og i kommunikationen er gode rollemodeller.
  • Der er udfordringer for alle, således at også de sprogstærke børn og elever bliver udfordret yderligere.
  • Det pædagogiske miljø er motiverende og tilrettelagt, så børn og elever opøver færdigheder inden for alle fire grundlæggende sprogkompetencer: læse, skrive, lytte og samtale.

Børn- og Ungeforvaltningen