Spring til indhold

Økonomisk strategi

Odense Kommune har konstant et strategisk fokus på den overordnede økonomistyring.

Byrådet har den 4. oktober 2023 godkendt en opdateret Økonomisk Strategi for Odense Kommune.

Strategien indeholder både kort- og langsigtede målsætninger og styringsmodeller med konsekvenser for den samlede økonomi.

Den Økonomiske Strategi for Odense Kommune indeholder følgende elementer:

• Mål- og rammestyring
• Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi
• De økonomiske måltal
• Mål for kommunens anlæg
• Pris- og lønfremskrivning
• Udmøntning af kompensation for ny og ændret lovgivning
• Finansiel styring
• Tillægsbevillinger
• Overførsel af mer- og mindreforbrug
• Styringsmodeller
• Rammer for økonomiske investeringsmodeller

Kommunens Økonomiske Strategi og Økonomistyringsprincipper kan tilgås nedenfor.

 

Læs Odense Kommunes økonomiske strategi (pdf) 

 

Læs Odense Kommunes økonomistyringsprincipper

 

Borgmesterforvaltningen