Spring til indhold

Bystrategi 2023

Odense Kommunes vision er at være en storby med omtanke

Bystrategi 2023 er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling frem mod 2035.

 

Bystrategien sætter retning for alt fra fremtidens byudvikling og vækst over børn- og ungeområdet til sundhed og klima.

 

Bystrategi 2023 sætter samtidig retning for kommuneplanens arealudlæg.

Læs mere om Bystrategi 2023 her

Borgmesterforvaltningen