Spring til indhold

Ny virkelighed - Ny velfærd

Odense Kommune ønsker at udvikle og fremtidssikre velfærden. Det skal ske sammen med borgerne i nye samarbejdsrelationer.

Kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig de senere år, og der er helt andre udfordringer på spil.

 

Det begrænsede økonomiske råderum er et grundvilkår. Den demografiske udvikling betyder, at der fremover bliver færre hænder til at løfte opgaverne, og samtidig forventes efterspørgslen på en række kommunale kerneydelser at stige og ændre sig.

 

Odenses vision handler om at tænke nyt, når det gælder relationer, læring, innovation, udvikling og vækst. Visionen og de store udfordringer har udmøntet sig i ideer for indretning af fremtidens velfærdssamfund - vi kalder det Ny virkelighed - Ny velfærd.

 

 

Læs hele Odense Kommunes Ny virkelighed - Ny velfærd (2011).

Borgmesterforvaltningen