Spring til indhold

Ungestrategi 2021 - For unge, der har brug for ekstra støtte

Strategien skal på tværs af hele Odense Kommune skabe en fælles tilgang til arbejdet med unge, som har brug for ekstra støtte.

Med strategien vil vi i endnu højere grad give de unge ansvaret for eget liv og støtte dem lige dér, hvor de har brug for det. Det gør vi vel vidende, at nogle har brug for mere støtte end andre. Tilgangen er ens for alle, men arbejdet er altid baseret på den enkelte unge.

Vores ønske er klart: Vi skal støtte de unge i modigt, nysgerrigt og vedholdende at forfølge den uddannelse, det job og det liv, de selv ønsker. Vi støtter de unge i at formulere drømmene, definere målene og finde balancen mellem det ambitiøse og det realistiske.

 

Og vi opgiver ikke nogen.

 

Læs hele ungestrategien på dette link

 

Forsiden til Ungestrategi 2021

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen