Spring til indhold

Demensstrategi

Odense Kommune ønsker med demensstrategien at være i front for udviklingen på demensområdet.

Ældre- og Handicapudvalget besluttede i efteråret 2015 at sætte en række tiltag i gang, som tilsammen skal udvikle de tilbud, der findes til mennesker med
demens. Denne strategi er et af dem.


Målet er at sikre målrettede rehabiliterende indsatser, både for den store gruppe borgere med demens og borgere med mere sammensatte forløb.


De eksisterende tilbud i Odense Kommune giver allerede mange muligheder for personer med demens, men for at kunne følge udviklingen er det vigtigt at kapacitet og indhold løbende tilpasses.

 

Læs hele Odense Kommunes demensstrategi fra 2015 her.

Ældre- og Handicapforvaltningen