Spring til indhold

Strategi for bytræer

Bytræer er et af Odenses vigtigste grønne elementer, der er med til at sikre effektmålet, at flere borgere er sunde og trives.

Bytræer er en vigtig del af de grønne bymiljøer, som undersøgelser viser, får mennesker til at tage cyklen, gå og opholde sig deri. Bytræer er derfor et centralt element, der sikrer, at målene for både Odense Kommunes Miljøpolitik og Sundhedspolitik realiseres.

 

Strategien for bytræer giver et overblik over den grønne kapital, som Odenses 23.000 bytræer repræsenterer. Strategien sætter fokus på de effekter, som bytræerne giver Odense, byens borgere og virksomheder. Den beskriver, hvordan bytræerne og deres effekter sikres og udvikles.

 

 

Læs hele Odense Kommunes strategi for bytræer (2013-2023) her.

By- og Kulturforvaltningen