Spring til indhold

Ukraine: Informationer om indsatsen, om hvordan du kan hjælpe som borger, nyheder m.m.

Her kan du finde svar på spørgsmål om kriseinformation, donationer, frivilligt arbejde, regler for indrejse og forsørgelse m.m.

Seneste nyt

Kriseinformation.dk – til danske statsborgere og ukrainere

Om indrejse, opholdstilladelse, asyl, FAQ, kontaktlister til myndigheder og NGO’er, nyheder om den danske indsats, oversigt over sanktioner, donationer mv. (Fælles myndighedshjemmeside).

 

Kriseinformation.dk - для громадян Данії та України

Більше інформації про в’їзд, дозвіл на проживання, захисток, часті питання, списки контактів органів влади та громадських організацій, новини про внесок Данії, огляд санкцій, пожертвування тощо (спільна вебсторінка органів влади)

 

Indrejse i Danmark - visum, pas, opholdstilladelse

 

Mulighed for kompensation til Odenseanske borgere, der huser ukrainere

Nu kan du som borger i Odense Kommune, der har huset fordrevne ukrainere, søge om kompensation for kost og logi. Kompensationen bliver givet til borgere, der har huset flygtninge, der er fordrevet fra Ukraine og som har søgt opholdstilladelse eller har bestilt tid ved Udlændingestyrelsen til at søge om opholdstilladelse.

Kompensationen udbetales med kr. 100 pr. dag pr. indlogeret person.

Der kan udbetales fra den dato, hvor ukrainere får logi, dog tidligst fra den 10. marts 2022, indtil der er meddelt opholdstilladelse.

Du kan med fordel afvente til de ukrainske logerende, som du har boende, har fået opholdstilladelse. På den måde kan du få udbetalt beløbet på én gang.

Kompensation ydes med tilbagevirkende kraft fra indkvarteringsstart frem til den dato, hvor du anmoder om kompensation. Du kan ikke få forudbetalt kompensation.

Eksempel: 
Hvis du har haft ukrainere boende fra 5. marts 2022, udbetales der startende fra 10. marts. Altså ikke fra de foregående 5 dage. Hvis du har haft ukrainere boende fra 18. marts 2022, udbetales der fra 18. marts 2022 og frem.  

Odense Kommune stopper kompensationsordningen

Odense Kommune har besluttet at stoppe kompensationsordningen til borgere, der huser ukrainske flygtninge. Den sidste dag, der kan søges kompensation for, er den 30. september 2022. Ansøgningen om økonomisk kompensation skal være modtaget af Odense Kommune senest den 1. november 2022.

 

Sådan søger du om kompensation

Du ansøger ved at møde personligt i Ydelsen, Egeparken 2A, 5240 Odense NØ torsdage mellem kl. 13.00-17.00 sammen med den/de ukrainske tilrejsende, som du har boende. Det er vigtigt, at alle dine indkvarterede ukrainere møder fysisk op.

Der skal ved fremmødet medbringes en kopi, som skal afleveres, af dokumentation i form af ansøgning(er) om opholdstilladelse eller kvittering(er) for bestilling af tid til ansøgning om opholdstilladelse ved Udlændingestyrelsens Borgerservice, samt legitimation for værten. Derudover skal du medbringe en udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring, som du finder her

Sidste gang, det er muligt at møde personligt op i Egeparken 2A, 5240 Odense NØ, er den 27. oktober 2022.

 

Krisehotline for ukrainere og andre med tilknytning til Ukraine

Region Syddanmark tilbyder akut krisehjælp til ukrainske statsborgere, deres familier og andre borgere med tilknytning til Ukraine.
Tilbuddet er et supplement til de kommunale tilbud. Du kan ringe til krisehotlinen på telefon 99 44 50 60.
Ud over hotlinen kan borgere i psykiatrisk krise altid og uden henvisning møde op på den psykiatriske akutmodtagelse i Odense.

Ved behov for lægehjælp til ukrainske tilrejsende ring til 41 40 40 86 eller opret forbindelse via WhatsApp. Telefonen er åben mandag til fredag kl.09.00-17.00.

 

Adgang til sundhedsvæsenet for flygtninge fra Ukraine

Ukrainske flygtninges adgang til sundhedsydelser afhænger af deres opholdsgrundlag. Se mere om tilbud til ukrainske flygtninge på Sundhedsstyrelsen hjemmeside

Virksomhed, der ønsker at tilbyde arbejde til nytilkomne

Hvis du som virksomhedsejer vil høre mere om, hvordan Odense Kommune kan hjælpe dig med at ansætte medarbejdere, kan du henvende dig direkte til Virksomhed & Arbejdskraft – Odense Jobcenter på telefon 63 75 63 63.

Du kan også finde nyttige links og information, der kan hjælpe jer med at gøre jeres ledige stillinger tilgængelige for ukrainere på siden https://jobguideukraine.dk/for-dig-som-arbejdsgiver/

 

Donation af tøj, penge m.m.

Hvis du ønsker at bidrage til indsamlinger til Ukraine, kan du tage kontakt til de lokale afdelinger i en af de anerkendte organisationer, f.eks. Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

 

Frivillig hjælp - civilsamfund

Ønsker du at tilbyde din hjælp til de ukrainske borgere, som er kommet til Danmark i forbindelse med krigen i Ukraine?

Så få et overblik over indsatser og steder i Odense (Social Vejviser Odense), hvor du kan henvende dig for at blive frivillig.

 

Mulighed for ukrainsk forening i Odense

Odense Kommune er i dialog med herboende ukrainere om etablering af en ukrainsk forening i Odense, der kan bidrage ved modtagelsen af ukrainske tilrejsende.

 

Dansk veteran eller pårørende og påvirket af situationen i Ukraine?

Den aktuelle situation i Ukraine kan påvirke dig og give behov for nogen at tale med. Både som veteran og pårørende har du mulighed for at kontakte vores veterankoordinator, som står klar til at hjælpe dig.

Se mere og kontakt veteran-koordinatoren i Odense her

 

Sådan er Ukraine-indsatsen organiseret i Odense Kommune

Odense Kommune har etableret et tværgående forum, der håndterer de opgaver, der opstår, når ukrainske tilrejsende kommer til Odense.

Odense Kommune er løbende i kontakt med KL, Udlændingestyrelsen m.fl. og følger herved tæt de nationale udmeldinger og eventuelle lovgivningsmæssige ændringer, der kan danne grundlag for eksempelvis indkvartering af ukrainske flygtninge. Der arbejdes i Odense Kommune aktuelt og intenst med afdækning af indkvarteringsmuligheder.  

  • Generelle henvendelser til Odense Kommune omkring Ukraine skriv til ukraine@odense.dk. Bemærk: der laves ikke sagsbehandling på denne mail. 
  • Drejer din henvendelse sig om ønske til indkvartering af ukrainske tilrejsende skriv til indkvartering@odense.dk (forvent svartid på op til 24 timer.)
  • Ved spørgsmål kontakt Odense Kommune på 66 13 13 72.

Borgmesterforvaltningen