Spring til indhold

Ukraine: Informationer om indsatsen, om hvordan du kan hjælpe som borger, nyheder m.m.

Her kan du finde svar på spørgsmål om kriseinformation, donationer, frivilligt arbejde, regler for indrejse og forsørgelse m.m.

Seneste nyt

  • Foreningstilbud til ukrainske flygtninge: Foreninger og frivillige tilbyder hjælp og rådgivning til at navigere i det danske system, sundhedsklinik, netværk, sprogtræning og meget mere. For børn er der aktiviteter, lektiecafé, børnesprogklub og voksenvenner. Læs mere her på dansk og her på ukrainsk
  • Behov for lægehjælp til ukrainske tilrejsende: Ring til 41 40 40 86 eller opret forbindelse via WhatsApp. Telefonen er åben mandag til fredag kl. 09.00-17.00.

Indrejse i Danmark - visum, pas, opholdstilladelse

Krisehotline for ukrainere og andre med tilknytning til Ukraine

Region Syddanmark tilbyder akut krisehjælp til ukrainske statsborgere, deres familier og andre borgere med tilknytning til Ukraine.
Tilbuddet er et supplement til de kommunale tilbud. Du kan ringe til krisehotlinen på telefon 99 44 50 60.
Ud over hotlinen kan borgere i psykiatrisk krise altid og uden henvisning møde op på den psykiatriske akutmodtagelse i Odense.

Ved behov for lægehjælp til ukrainske tilrejsende ring til 41 40 40 86 eller opret forbindelse via WhatsApp. Telefonen er åben mandag til fredag kl.09.00-17.00.

 

Adgang til sundhedsvæsenet for flygtninge fra Ukraine

Ukrainske flygtninges adgang til sundhedsydelser afhænger af deres opholdsgrundlag. Læs mere om tilbud til ukrainske flygtninge på Sundhedsstyrelsen hjemmeside.
 

Virksomhed, der ønsker at tilbyde arbejde til nytilkomne

Hvis du som virksomhedsejer vil høre mere om, hvordan Odense Kommune kan hjælpe dig med at ansætte medarbejdere, kan du henvende dig direkte til Virksomhed & Arbejdskraft – Odense Jobcenter på telefon 63 75 63 63.

Du kan også finde nyttige links og information, der kan hjælpe jer med at gøre jeres ledige stillinger tilgængelige for ukrainere på siden https://jobguideukraine.dk/for-dig-som-arbejdsgiver/

 

Donation af tøj, penge m.m.

Hvis du ønsker at bidrage til indsamlinger til Ukraine, kan du tage kontakt til de lokale afdelinger i en af de anerkendte organisationer, f.eks. Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

 

Frivillig hjælp - civilsamfund

Ønsker du at tilbyde din hjælp til de ukrainske borgere, som er kommet til Danmark i forbindelse med krigen i Ukraine?

Så få et overblik over indsatser og steder i Odense (Socialkompas.dk), hvor du kan henvende dig for at blive frivillig.

 

Mulighed for ukrainsk forening i Odense

Odense Kommune er i dialog med herboende ukrainere om etablering af en ukrainsk forening i Odense, der kan bidrage ved modtagelsen af ukrainske tilrejsende.

Dansk veteran eller pårørende og påvirket af situationen i Ukraine?

Den aktuelle situation i Ukraine kan påvirke dig og give behov for nogen at tale med. Både som veteran og pårørende har du mulighed for at kontakte vores veterankoordinator, som står klar til at hjælpe dig.

Se mere og kontakt veteran-koordinatoren i Odense her

 

Sådan er Ukraine-indsatsen organiseret i Odense Kommune

Odense Kommune har etableret et tværgående forum, der håndterer de opgaver, der opstår, når ukrainske tilrejsende kommer til Odense.

Odense Kommune er løbende i kontakt med KL, Udlændingestyrelsen m.fl. og følger herved tæt de nationale udmeldinger og eventuelle lovgivningsmæssige ændringer, der kan danne grundlag for eksempelvis indkvartering af ukrainske flygtninge. Der arbejdes i Odense Kommune aktuelt og intenst med afdækning af indkvarteringsmuligheder. 

Borgmesterforvaltningen