Spring til indhold

Udvalgspolitikker

Her kan du læse mere om de borgerrettede politikker i Odense Kommune.

Udvalgspolitikkerne forholder sig specifikt til de målgrupper eller det opgavesæt, de forskellige forvaltninger beskæftiger sig med, og fungerer som en paraply for hele eller dele af de enkelte forvaltningers ansvarsområder.

Udvalgspolitikker inddrager relevante elementer fra de tværgående politikker, men ejerskabet til udvalgspolitikkerne vil således i høj grad ligge i fagudvalgene. Udvalgspolitikkerne skal dog alle godkendes i Byrådet for at sikre sammenhængen til de tværgående politikker.

Borgerrettede politikker:

Interne retningslinier:
Borgmesterforvaltningen