Spring til indhold
Topbanner job

Personalepolitikker

Odense Kommunes personalepolitik skal skabe en fælles ramme for en velfungerende arbejdsplads og understøtte de grundholdninger, som vi arbejder ud fra.

Odense Kommunes personalepolitik

Se Odense Kommunes personalepolitik.


MED-systemet 

I Odense Kommune er der indgået en aftale om medindflydelse og medbestemmelse for at udvikle og forbedre samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer. Medindflydelse indebærer, at ledelsens beslutning træffes på grundlag af en åben og grundig drøftelse mellem ledelse og medarbejdere. Medbestemmelse indebærer en fælles beslutning om udarbejdelse af retningslinier truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledelse og medarbejdere. Medindflydelse og medbestemmelse er en dynamisk proces, der foregår som en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere og sikrer, at arbejdspladsen stadig udvikler sig såvel til gavn for effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen som til gavn for de ansattes arbejdsglæde og motivation. Arbejdet med medindflydelse og medbestemmelse foregår systematisk gennem fast tilrettelagte netværksstrukturer og procedurer.

 

MED-aftalen

MED-aftalen har til formål, at alle medarbejdere gennem MED-systemet sikres medindflydelse og medbestemmelse på arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold i det daglige arbejde. Borgmesterforvaltningen