Spring til indhold
Topbanner job

Sundhedsforvaltningen

I Sundhedsforvaltningen arbejder ca. 700 medarbejdere for at skabe Danmarks bedste nære sundhedsvæsen.

Sundhedsforvaltningen er omdrejningspunktet i Odense Kommunes arbejde på sundhedsområdet.


Forvaltningen har ansvaret for en lang række af kommunens borgerrettede sundhedsopgaver, og har derudover til formål at sikre sammenhæng på tværs af kommunens forvaltninger og nytænke den nære sundhed til gavn for borgerne i samspil med almen praksis og sygehusvæsenet.


I et krydspres mellem et voksende antal behandlingskrævende borgere og et stigende antal opgaver, der skal løses væk fra sygehusene –der er Sundhedsforvaltningen født. En forvaltning bestående af dedikerede og højtspecialiserede sundhedsmedarbejde med en fælles ambition om at skabe Danmarks bedste nære sundhedsvæsen for vores borgere.


Sundhedsforvaltningen har samlet set ca.700 medarbejdere.

Borgmesterforvaltningen