Spring til indhold
Topbanner job

Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningen er den største i Odense Kommune - her arbejder over 6000 mennesker med børn, unge og familier.

I Børn- og Ungeforvaltningen går godt medarbejderne hver dag på arbejde for børnene og de unge. Vi er Odense Kommunes største forvaltning, og vi mener selv, at vi er den vigtigste: Det er hos os, at vi former byens fremtid. Vores opgave er nemlig at ruste alle børn og unge med deres forskellige forudsætninger til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.

 

Lige fra børnene er helt små, har vi fokus på, at de skal føle sig som vigtige deltagere i den børnegruppe, de er en del af. Det har vi, fordi vi ved, at det har stor betydning for børnenes trivsel og for hvor meget, de lærer.

 

Hos os møder du i sagens natur mange skolelærere, pædagoger og dagplejere, men også socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandlæger, psykologer og klubmedarbejdere er vigtige aktører omkring vores børn og unge. Fælles for alle er et stort engagement og en lyst til at gå langt for at skabe de bedste rammer og indhold i børns og unges liv.

Borgmesterforvaltningen