Spring til indhold
Topbanner job

Klima- og Miljøforvaltningen

I Klima- og Miljøforvaltningen arbejder ca. 90 medarbejdere med kommunens opgaver inden for blandt andet klima, mobilitet, miljø- og naturområdet.

Klima- og Miljøforvaltningen er blandt andet ansvarlig for de indsatser, der skal indfri den politiske ambition om et klimaneutralt Odense senest i 2030, og for opgaver inden for mobilitet, miljø- og naturområdet.


Klima- og Miljøforvaltningen beskæftiger sig for eksempel med klimaplaner, tværgående opgaver inden for verdensmål og bæredygtighed, miljøkonsekvensvurdering (VVM-vurdering og VVM-screening)for hele kommunen, strategisk skov- og naturplanlægning - herunder den overordnede strategi for biodiversitet, driftsopgaver i forhold tilvandløb og naturbeskyttede arealer, hvor der er igangsat naturpleje, kollektiv trafik, overordnet mobilitetsplanlægning, kolonihaver og en række myndighedsopgaver inden for natur- og miljøbeskyttelseslovgivningen. 

Borgmesterforvaltningen