Spring til indhold

Kontorelev

Drømmer du om en alsidig hverdag, hvor arbejdsopgaverne skifter mellem fx administration, økonomi og kommunikation?
Så læs mere om kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration i Odense Kommune!

 

Hvad er en kontoruddannet i offentlig administration?

Som kontoruddannet med speciale i offentlig administration arbejder du med mange spændende kontoropgaver inden for bestemte områder, og du er ofte en central kontaktperson for kollegaer og borgere. Under uddannelsen bliver du godt klædt på til at sidde med arbejdsopgaver inden for bl.a. administration, markedsføring, it og service, fordi du lærer at arbejde med tekstbehandling, regneark, databaser og it-programmer.

 

På uddannelsen kan du specialisere dig inden for flere retninger, og i Odense Kommune tilbyder vi specialiseringen ”offentlig administration”. Det betyder, at du får en solid erfaring med at jonglere mellem spændende opgaver som fx borgerhenvendelser, informationssøgning og forskellige projekter.

 

Du kan læse mere om kontoruddannelsen på UddannelsesGuiden.

Hvorfor blive kontorelev i Odense Kommune?

Som kontorelev i Odense Kommune får du en uddannelse, du kan være stolt af på CV’et. Du kommer nemlig i praktik på forskellige arbejdspladser under uddannelsen, så du får et dybdegående kendskab til vores forskellige forvaltningers fagområder og kerneopgaver. Derudover får du ansvar fra dag ét, mens du altid kan hente hjælp og sparring ved din oplæringsansvarlige.

 

I Odense Kommune har vi ca. 40 forskellige praktiksteder, og opgaverne spænder bredt indenfor administration, service og sagsbehandling.

Eksempler på opgaver, som du vil kunne arbejde med hos os, er:

  • HR fx løn og personaleadministration
  • ·Økonomi fx oprettelse af interne bilag, leverandøroprettelser og afstemninger af konti, budgetopfølgning
  • Kontakt med borgere fx borgerservice, borgersamtaler og telefonbetjening
  • Ejendomsadministration fx kontrakter, huslejeberegning og fraflytninger
  • Ydelser fx behandling af ansøgninger om hjælp til forsørgelse og arbejde med udsatte borgere
  • Diverse fx sagsbehandling og udarbejdelse af dagsordener og referater.

 

Som elev i Odense Kommune får du altid:

  • Elevløn efter overenskomst (både i praktik- og skoleperioder)
  • En praktikvejleder, du altid kan gå til
  • Selvstændige opgaver i takt med din udvikling

 

Og så bliver du selvfølgelig en del af en stor arbejdsplads med mange gode kolleger og udviklingsmuligheder.

 

Hvordan bliver jeg kontorelev i Odense Kommune?

Du skal sende en ansøgning, når vi søger kontorelever– det gør vi én gang om året.

 

Ansøgningsfristen for at søge ind som kontorelev i 2021 er udløbet. Vi forventer at slå nye stillinger op igen omkring februar 2022 med opstart i praktikken den 1. september 2022. 

 

Du finder vores ledige elevstillinger på odense.dk/job og praktikpladsen.dk.

 

Du skal have bestået grundforløbet for at blive elev i Odense Kommune.

 

Kan jeg læse uddannelsen med EUX?

Det er som udgangspunkt obligatorisk at tage en EUX, for at kunne søge ind på hovedforløbet til kontoruddannelsen.

 

Med EUX får du en uddannelse, hvor du både bliver faglært og student på én gang. Læs mere om EUX.

 

Har du ikke en EUX, skal du have gennemført en af følgende uddannelser. Se hvilke her.

 

Hvad kan du videreuddanne dig til efter kontoruddannelsen?

Som færdiguddannet har du flere forskellige og spændende karrieremuligheder!

 

Du kan både vælge at arbejde indenfor dit fag i både private- og offentlige virksomheder. 

Hvis du bliver ansat i Odense Kommune efter endt uddannelse, bliver du tilbudt at videreuddanne dig fx på kommunom-uddannelsen.

 

Da kontoruddannelsen tages med EUX, har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.

 

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse på UddannelsesGuiden.

 

Har du spørgsmål?

Så kan du skrive til esp.bmf@odense.dk. Bemærk, at vi ikke modtager uopfordrede ansøgninger, og at du altid skal søge via vores rekrutteringssystem på odense.dk/job.

 

Find os på Facebook 

Borgmesterforvaltningen