Spring til indhold

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune

By og Kulturforvaltningen tager fælles ansvar for vores by - vi står bl.a. for kulturelle arrangementer, trafikafvikling og vedligeholdelse af parkerne.

Vores arbejde dækker alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning og investorplaner. Vi bygger byen, vedligeholder den og passer godt på vores bygninger. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte, og der er gode muligheder for at sige godmorgen til både biologer, violinister, jurister og vejmænd.

 

Sammen arbejder vi for at skabe de bedste rammer for en god arbejdsplads og for Odense. Vi er en åben, moderne og imødekommende forvaltning, der tænker i helheder og sætter byens og borgernes behov i centrum. Vi udnytter og udvikler vores kompetencer til at understøtte og skabe rammer for borgernes ve og vel, og vi respekterer borgernes forskellige ressourcer. Vi har lyst til at samarbejde med odenseanerne på helt nye måder og områder, og vi inviterer gerne til dialog om opgaver i byen.

 

Medarbejderne i By- og Kulturforvaltningen er ikke bange for at tænke nye tanker eller at arbejde smartere, og der er gode muligheder for at udvikle både faglighed og nysgerrighed i fællesskab med borgere, kollegaer, erhvervsliv og samarbejdspartnere.

Vi er cirka 1500 ansatte og dermed den næstmindste forvaltning i Odense Kommune. Trods vores store forskellighed og faglighed i en lille forvaltning, er vores kerneopgave ambitiøs: Vi går efter bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi.


Borgmesterforvaltningen