Spring til indhold
Topbanner job

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune

By og Kulturforvaltningen tager fælles ansvar for vores by - vi står bl.a. for kulturelle arrangementer, trafikafvikling og vedligeholdelse af parkerne.

I By- og Kulturforvaltningen arbejder vi med alt fra byudvikling, kulturelle begivenheder, drift af kommunens ejendomme, veje og parker til lokalplaner og erhvervsudvikling. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Bibliotekarer, rengøringsassistenter, ingeniører og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen og understøtte en bæredygtig fremtid for Odense.

Med vores brede opgaveportefølje spiller vi i By- og Kulturforvaltningen en helt central rolle i Odenses udvikling mod at blive en storby med omtanke og i at sikre de bedste rammer for velfærden. Vores fælles mål i forvaltningen er at skabe bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi. Med andre ord arbejder vi for at gøre en forskel for borgerne i Odense. Medarbejdere i By- og Kulturforvaltningen er med til at gøre den forskel, som er så vigtig for velfærden – uanset det er for den enkelte borger i hverdagen eller for os alle sammen for fremtiden.
Borgmesterforvaltningen